Bygningerne hvor Jagt- og Skovbrugsmuseet lå er sat til salg af statens ejendomsselskab Freja, og de foreslår, at der indrettes boliger i den gamle slotskøkkenhave, der ligger bag egnsmuseet.

Bygningerne hvor Jagt- og Skovbrugsmuseet lå er sat til salg af statens ejendomsselskab Freja, og de foreslår, at der indrettes boliger i den gamle slotskøkkenhave, der ligger bag egnsmuseet. Arkivfoto

DEBAT:

Statens hemmelige boligbyggeri ødelægger kulturværdi i Hørsholm

Hørsholm Kommunes politikere har mulighed for at stoppe dette vanvid. De har tidligere givet udtryk for, at de ønsker borgerinddragelse og borgerindflydelse, skriver Hanne og Sven Bak-Jensen

Af Hanne og Sven Bak-Jensen, Folehavevej 21 1tv, Hørsholm:

Statens ejendomsselskab Freja A/S har sat det tidligere Jagt og Skovbrugsmuseum til salg. Området er omfattet af lokalplan 104 som anfører, at udstykning kun må finde sted til museumsformål.

Men nu skal der altså bygges boligblokke i haven. Det er selvfølgelig ikke let at sælge en ejendom, der er udlagt til museumsformål, men dette skulle regeringen have tænkt på, inden man vedtog, at museet skulle flyttes (nedlægges).

Lokalplanen har altså ikke afholdt Freja fra at fremsende forslag til Hørsholm Kommune om et større boligbyggeri på ejendommen. Der er tale om 30-40 lejligheder med alt, hvad det indebærer af rydning af museumshaven, voldsom trafik på de små veje i området bl.a. Sdr. Jagtvej og Folehavevej og Ikke mindst tabet af en enestående mulighed for at skabe kulturel aktivitet for borgerne i kommunen.

Hørsholm Kommunes politikere har mulighed for at stoppe dette vanvid. De har tidligere givet udtryk for, at de ønsker borgerinddragelse og borgerindflydelse.

Det er derfor yderst utilfredsstillende, at vi som borgere kun helt tilfældigt får nys om sagen og kun gennem aktindsigt får orientering om, at planerne allerede er langt fremskredne.

Trods henvendelse til borgmester Morten Slotsved har han ikke fundet anledning til at gribe handsken og indkalde til en snak om, hvad berørte borgere har af meninger og holdninger til sagen.

Den nuværende lokalplan bør selvfølgelig respekteres og fastholdes og ikke bare ændres for at skabe størst mulig profit for staten og en tilfældig spekulant som derefter overlader resterne til dem, der skal leve med fejlslagen planlægning mange år fremover.

Det vil være at føje spot til den skade, staten har gjort ved at nedlægge museet.

Publiceret 03 September 2019 09:10