Lars Bjørck Olsen, medlem af Hørsholm Seniorråd.

Lars Bjørck Olsen, medlem af Hørsholm Seniorråd.

DEBAT:

De svageste ældre skal ikke rammes af besparelser

Seniorrådet vil følge de fortsatte budgetforhandlinger tæt og gøre brug af den høringsret, som er en vigtig del af Seniorrådets arbejde, skriver Lars Bjørck Olsen i et indlæg

Af Lars Bjørck Olsen, medlem af Hørsholm Seniorråd, Ved Stampedammen 44, Hørsholm:

Hørsholm Kommune står igen overfor en stor økonomisk udfordring, hvor der denne gang skal findes besparelser på ca. 66 millioner kroner.

Administrationen ved Hørsholm Kommune har på denne baggrund udarbejdet et sparekatalog, som har været politisk drøftet ved en budgetkonference, som Hørsholm Kommunalbestyrelse netop har gennemført.

Det skal anføres, at den totale budgetramme endnu ikke er meldt ud fra Kommunernes Landsforening, idet der i skrivende stund ikke er indgået en aftale mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening. Det forventes, at en udmelding om den endelige totale budgetramme vil tilgå Hørsholm Kommune indenfor de næste tre-fire uger. Frem til denne udmelding vil spareforslagene undergå en fortsat politisk behandling.

En endelig budgetaftale for Hørsholm Kommune vil først kunne indgås, når budgetrammen kendes og spareforslagene indenfor alle politikområder er endeligt politisk behandlet og godkendt af et politisk flertal.

I forlængelse af den gennemførte budgetkonference afholdt Hørsholm Kommune en budgethøring og dialogmøde for berørte interessenter, hvor det foreløbige sparekatalog blev præsenteret, med mulighed for at kommentere på de enkelte spareforslag.

Hørsholm Seniorråd deltog i præsentationen af de spareforslag, som henhører under Social- og seniorudvalget og Sundhedsudvalget.

Generelt er Hørsholm Seniorråd uenig i besparelser indenfor ældreområdet i Hørsholm Kommune. Specielt de svageste ældre bør friholdes for besparelser, som berører serviceniveauet og dermed den værdighed, som er så vigtig at bevare for denne gruppe af ældre.

Det var derfor i al elendigheden en befrielse at spore den politiske vilje til at bevare serviceniveauet for de svageste. Dette også i kraft af en udbredt vilje i administrationen til at finde de største og tungeste besparelser ved eksempelvis i stor udstrækning at undgå behovet for brug af vikarer i hjemmeplejen.

Et forslag som både sparer penge og samtidigt imødekomme mange ældres ønske om at blive serviceret af færre forskellige hjemmeplejere.

Et andet eksempel på en større besparelse er ønsket om en omlægning af hjemmeplejernes arbejdsgang, som udover en større besparelse også vil sikre mere tid 'face to face' mellem hjemmeplejer og den ældre. I den forbindelse vil det eksempelvis være nærliggende at de ældre, som er visiteret til indkøb, gør brug af den Indkøbsgruppe bestående af frivillige, som er etableret under Seniorrådet.

Seniorrådet vil naturligvis følge de fortsatte budgetforhandlinger tæt og gøre brug af den høringsret, som er en vigtig del af Seniorrådets arbejde.

Publiceret 06 September 2019 06:30