Dette vildnis er Kokkedal Golfklub udlægning af fredningen –

Dette vildnis er Kokkedal Golfklub udlægning af fredningen – "et grønt tæppe med grupper af træer". Foto: Privat

DEBAT:

Fredningslobbyen er for længst afgået ved døden

Trods fredning, aftaler og forpligtelser er Kokkedal Golfklub ragende ligeglad med fredningen og lader området fremstå som et tilgroet vildnis med den hensigt at holde ejerne (Hørsholms borgere) væk fra området, skriver Ole Christensen i et indlæg

Af Ole Christensen, Slotsdalen 181, Hørsholm:

I seneste udgave af Ugebladet (3. sept.) har hr. Ib Lunde Rasmussen et udmærket indlæg om fremtiden for Rungsted Kyst stationsområde.

Indlægget slutter med nogle betragtninger om fredning og bemærkningen: "Bare lige for at få sat fredningslobbyen på plads."

Men Ib Lunde Rasmussen kan være helt rolig. Fredningslobbyen er for længst afgået ved døden. I Hørsholm er fredning ikke længere noget man bruger tid, kræfter eller ressourcer på.

Således Kokkedal Golfbane, som jeg gentagne gange har skrevet om her i Ugebladet. Trods fredning, aftaler og forpligtelser er golfklubben ragende ligeglad med fredningen og lader området fremstå som et tilgroet vildnis med den hensigt at holde ejerne (Hørsholms borgere) væk fra området/golfbanen (som i virkeligheden er en park).

Den kommunistisk ledede Danmarks Naturfredningsforening er gået i flyverskjul og umulig at vække af Tornerosesøvnen på trods af utallige opfordringer om at udføre det, den er sat i verden for; nemlig at sikre og bevare de fredede naturområder.

Borgmester, kommunalbestyrelse og udvalgsformand, der er myndighed for området, er på samme vis ligeglade og lader hånt om deres store ansvar for at en flok bøller, der leder en golfklub, ikke opfylder fredningen og mobber naboerne.

Fredningen går i korthed ud på: Området skal fremstå som et grønt tæppe med grupper af træer.

Som det tydeligt fremgår er fredning ikke til hinder for at gøre lige, hvad man har lyst til med de fredede arealer - i det mindste ikke i Hørsholm.

Publiceret 06 September 2019 15:00