Preben Carøe, Hørsholm, mener, at detailhandelsanalysen omtaler fordelen ved at placere rådhuset i bymidten og nævner den strøm af kunder, det vil føre med sig, men glemmer de trængselsproblemer den relaterede trafik bringer med sig.

Preben Carøe, Hørsholm, mener, at detailhandelsanalysen omtaler fordelen ved at placere rådhuset i bymidten og nævner den strøm af kunder, det vil føre med sig, men glemmer de trængselsproblemer den relaterede trafik bringer med sig. Arkivfoto

DEBAT:

Detailhandelsanalysen er værdiløs med mindre fremkommeligheden forbedres

Hvis disse udfordringer ikke tages alvorligt vil borgerne i den nord/nordvestlige del af kommunen søge mod den nye Kokkedal Bymidte, mener Preben Carøe i dette indlæg

Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm:

ICP har udarbejdet en detailhandelsanalyse for kommunen. En analyse som ser bort fra de trafikale udfordringer omkring bymidten og med anbefalinger/konklusioner, der ligger forbløffende tæt på de forslag/anbefalinger, der allerede foreligger fra administrationen.

Derfor er det også prisværdigt, at Miljø- og Planlægningsudvalget har sendt analysen videre med kommentaren om, at der ikke er taget stilling til udvidelsen af Aldi.

Analysen undlader, at nævne at en gennemførelse af projektet vil betyde, at de andre forretninger i det lille center forsvinder. Ydermere påpeger analysen selv, at en udvidelse ikke vil tilføre kommunen øget handel men blot stjæle omsætning fra andre forretninger i området.

Uanset størrelse vil Aldi stadig være en discountforretning med begrænset dagligvare-udvalg og vil aldrig blive en one-stop-shop, så jeg ved ikke, hvori den i analysen øgede attraktivitet ligger - bortset fra hos projektmageren.

Analysens største mangel er den næsten totale mangel på stillingtagen til, hvor stor indflydelse fremkommelighed har for borgernes valg af indkøbssted.

Emnet berøres kun i nogle få linjer og som eneste forslag til løsning nævnes intelligent styring af trafikken Det forslår jo som en skrædder et vist sted.

Analysen omtaler fordelen ved at placere rådhuset i bymidten og nævner den strøm af kunder det vil føre med sig, men glemmer de trængselsproblemer den relaterede trafik bringer med sig.

Indenfor en kort årrække vil der blive tilført trafik fra 300 medarbejder og 11.000 årligt besøgende til rådhuset plus hvad der kommer fra PH-parken - plus hvad der kommer af nye bilister pga forringet bus betjening og en dårligt fungerende kystbane.

Hvis disse udfordringer ikke tages alvorligt vil borgerne i den nord/nordvestlige del af kommunen søge mod den nye Kokkedal Bymidte, der kommer i tilslutning til de forretninger, der allerede er og bliver let at finde, når projektduoen Bruus/Arendt får bygget et 70 meter højt hotel.

Noget må gøres såfremt handelsbalancen ikke skal forringes yderligere.

Publiceret 09 September 2019 09:27