Sven Bak-Jensen (forrest) til borgermøde søndag om boligplanerne i museumshaven.

Sven Bak-Jensen (forrest) til borgermøde søndag om boligplanerne i museumshaven. Foto: Morten Timm

DEBAT:

Staten siger ét og viser noget andet

Lokalplanen er i sin tid lavet for at beskytte områdets karakter og historiske værdier. Hvis projektet gennemføres, vil områdets karakter blive radikalt forandret, og Hørsholm vil miste endnu en historisk værdi, skriver Hanne og Sven Bak-Jensen i et debatindlæg

Af Hanne og Sven Bak-Jensen, Folehavevej 21 1.tv, Hørsholm:

"Der foreligger ingen lokalplan" og "Det er vigtigt for mig at pointere, at vi naturligvis er opmærksomme på, at dette er et naturskønt, område … der maner til forsigtighed".

Det er det, direktøren for Freja, som er statens ejendomsselskab, siger til naboernes protest mod planen om at bygge etageejendomme i museumshaven bag Egnsmuseet.

Desværre svarer disse udtalelser ikke til det projekt, Freja har præsenteret for kommunen. Der foreligger nemlig en lokalplan (104), som bestemmer, at haven skal bruges til museumsformål med meget begrænset mulighed byggeri.

Lokalplanen er i sin tid lavet for at beskytte områdets karakter og historiske værdier. Desuden viser Frejas projekt ikke forsigtighed eller hensyn til det naturskønne, historiske område.

Hvis projektet gennemføres, vil områdets karakter blive radikalt forandret, og Hørsholm vil miste endnu en historisk værdi. Der er ikke noget galt i, at Freja arbejder ud fra økonomiske motiver, men det er ikke i orden at sige, at man tager hensyn og er forsigtig og så spille ud med et projekt, der viser det modsatte og som er i direkte modstrid med den gældende lokalplan.

Og det hjælper ikke, at det kun er en skitse, og at der er lang vej igen, for projektet viser en tydelig hensigt om tæt bebyggelse med tre etageejendomme.

Frejas projekt svækker tilliden til, at de kulturelle og naturmæssige værdier, og borgernes ønsker betyder noget for havens fremtid.

Publiceret 10 September 2019 08:00