Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer Fritz Reuther og Anne Ehrenreich.

Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer Fritz Reuther og Anne Ehrenreich.

DEBAT:

Problemerne med badevandet skal løses

Tallene for badevandskvaliteten viser, at der fortsat er problemer ved Bækrenden i Smidstrup, skriver Anne Ehrenreich og Fritz Reuther

Af Anne Ehrenreich og Fritz Reuther (V), medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Fra Venstres side er vi enige med Per Ebert i, at problemerne med badevandet syd for Rungsted Havn skal løses. I den forbindelse vil vi gerne takke borgerne for god hjælp i jagten på de mulige forureningskilder.

Vi noterer, at badevandskvaliteten rent faktisk er blevet forbedret i sommeren 2019, hvis man skal tro tallene, som ligger på kommunens hjemmeside.

Men vi er usikre på årsagen. Muligvis skyldes det, at problemet med udslip fra pumpestationen ved Christiansgave blev løst i foråret? Eller noget helt andet vi ikke er bekendt med?

Tallene for badevandskvaliteten viser, at der fortsat er problemer ved Bækrenden i Smidstrup. Vi ser frem til at modtage kommunens vurdering af situationen i løbet af efteråret samt forslag til opfølgning og forhåbentlig løsning af problemerne.

Venstre vil også fremadrettet prioritere at få problemerne løst. Tip fra jer borgere om mulige forureningskilder modtages fortsat med stor interesse. Der skal nok blive fulgt op på dem.

Publiceret 11 September 2019 06:30