Kirsten Hink mener, at Hørsholm Kommune skal rive rådhuset ned og bygge nyt på grund af skimmelsvamp-angreb.

Kirsten Hink mener, at Hørsholm Kommune skal rive rådhuset ned og bygge nyt på grund af skimmelsvamp-angreb. Arkivfoto

DEBAT:

Skimmelsvampe på rådhuset - jeg gentager: Riv ned og byg nyt

... det er også billigst for skatteborgerne. Eller sælg grunden til fleretagers byggeri med hensynsfulde afstande til naboerne i tæt lav bebyggelse, skriver Kirsten Hink i dette debatindlæg

Af Kirsten Hink, Rungstedvej 61,1. mf, Rungsted:

Kære Pernille Halberg Salamon.

Tusind tak for dit svar til mig om skimmelsvampe i rådhuset. Og tak for den fyldige aktindsigt af rapporterne fra henholdsvis TI-Teknologisk Institut og Niras, som jeg har modtaget. Grundige arbejder, bestemt.

Jeg hæfter mig ved, at der er tale om længerevarende problemer, grundet bl.a. bygningskonstruktioner, navnlig ydermurene i beton m.m..

Kuldebroerne er således ikke nye, ligeså lidt som kondensproblemerne og kuldebroerne, så jeg undrer mig over, at Arbejdstilsynet ved sit tilsynsbesøg i 2017 ikke har stillet spørgsmål til indeklimaet på rådhuset, når det gennem nu rigtig mange år har været en kendt sag, at sådanne 1970'er betonbygninger har givet anledning til indeklimaproblemer med skimmelvækst.

Det finder jeg bekymrende.

Det er da godt, at der ikke er fundet vækst af Stachybotrys chartarum, men der er dog fundet f.eks. Aspergillus Versicolor af nogen betydning, samt Acremonium sp. foruden den klart mest dominerende Penicillium sp.

Byggeriet er fra 1975, og jeg har da bemærket mig med tilfredshed, at Niras under 4.1 også nævner PCB problematikken ad fuger i konstruktionen, hvis fugerne ved en fremrykning af facaderne vil blive indvendige og dermed kunne belaste indeklimaet.

Niras nævner også, at der er relativ stor sikkerhed for, at der er asbest i brystninger, samt at malinger formentlig indeholder tungmetaller.

Alt i alt tyder det på en ekstrem dyr renoveringsopgave, så jeg gentager riv rådhuset ned, byg nyt og klimavenligt. Sælg grunden til fleretagers byggeri med hensynsfulde afstande til naboerne i tæt lav bebyggelse.

Lad nu ikke nabokommunen Fredensborg Kommune være alene om nytænkning af byggerier.

Grib nu chancen Hørsholm Kommune. Riv ned og byg nyt. Billigst for skatteborgerne også.

Publiceret 11 September 2019 14:00