Det er det grønne område bag Kavalerboligerne på Folehavevej og museet på Sdr. Jagtvej, at Freja Ejendomme ser mulighed for at lave etageboliger.

Det er det grønne område bag Kavalerboligerne på Folehavevej og museet på Sdr. Jagtvej, at Freja Ejendomme ser mulighed for at lave etageboliger. Foto: Søren Hempel

DEBAT:

Bygget bliver der, men lad os gøre Hirschholm Slots køkkenhave levende igen

Af Kurt Erling Birk, Smidstruplund 3A, Vedbæk:

Egnsmuseet har de sidste par år arbejdet tæt sammen med Hørsholm Kommune, statens ejendomsselskab Freja Ejendomme A/S og interesserede borgere i kommunen med henblik på at få genskabt noget af det museumsmiljø, som gik tabt i forbindelse med lukningen af Jagt- og Skovbrugsmuseet i 2016.

Det positive er, at flere politikere og Freja er indstillet på, at der skal etableres et Oplysningsmuseum i Laden, som skal fungere som kulturhistorisk samlingspunkt i Hørsholm.

Oplysningstiden er ikke kun historien om den tragiske kærlighedsaffære mellem kongens livlæge Struensee og dronning Caroline Mathilde, men også historien om demokratiet, trykkefriheden og andre hjørnesten i det moderne samfund. Hørsholm blev med Struensees indmarch på Hirschholm Slot demokratiets vugge i Danmark.

Med det kendskab jeg har til Freja, er det min oplevelse, at Freja har arbejdet både professionelt og konstruktivt med henblik på at sikre, at noget af det tidligere museumsmiljø bliver genskabt i Laden.

Derfor er jeg overbevist om, at Freja har en god forståelse for, at museumsområdet er et naturskønt og historisk område, og at der skal manes til forsigtighed i forbindelse med et eventuelt byggeri i Hirschholm Slots køkkenhave.

Da Freja nu har overtaget køkkenhaven fra staten, er der ingen tvivl om, at ejendomsselskabet både har en ret og en pligt til at sikre, at dette naturskønne område kapitaliseres med en fornuftig avance, og det er dette forhold, som modstanderne af byggeprojektet skal forholde sig til.

Freja har præsenteret et meget foreløbigt projektforslag, og derfor skal jeg opfordre modstanderne af byggeprojektet i køkkenhaven til at indgå i en konstruktiv dialog med såvel Hørsholm Kommune som Freja, således at der bliver skabt et byggeri, som harmonerer smukt med de eksisterende historiske bygninger. For bygget bliver der – det er i Frejas interesse – og Hørsholm Kommune kan næppe sætte sig imod dette.

Lad os nu gøre Hirschholm Slots Køkkenhave levende igen – men på et oplyst grundlag.

Publiceret 12 September 2019 16:00