Stridens kerne, Hulsøvang 20, og det er en blanding af barnlig og 'bølle-agtig' adfærd, når en bygherre meddeler kommunen:

Stridens kerne, Hulsøvang 20, og det er en blanding af barnlig og 'bølle-agtig' adfærd, når en bygherre meddeler kommunen: "Hvis I ikke giver mig, hvad jeg beder om, så vil jeg ikke længere medvirke til Jeres sundhedshus, og så lejer jeg i øvrigt mit hus ud til 'et stort sjak polakker', skriver Søren Kjærgaard i dette indlæg. Foto: Morten Timm

DEBAT:

'Bølle-agtig' og barnlig bygherrer og sogneråds-politikere

Resultatet om Hulsøvang bliver det samme: Naboerne i kvarteret betaler prisen, og bygherren får en gevinst, og kommunen ser igennem fingre med det, fordi man får en ekstra skatteyder, skriver Søren Kjærgaard i dette indlæg

Af Søren Kjærgaard, Dådyrvænget 203, Kokkedal:

Ugebladets omtale (10.9) af byggesager på Strandvænget 21 og Hulsøvang 20, hvor en bygherre ønsker at opføre toetagers huse med grænseoverskridende bebyggelsesprocenter, og hvor kommunalbestyrelsen anlægger en slingrekurs via § 14-forbud, dispensationer og løfter, tilsidesætter naboindsigelser, standser op pga mulig inhabilitet, udsætter sagen osv. osv. - forundrer og forarger mig.

Bygherrens fremfærd og metoder giver associationer til andre tider og andre lande, hvor man ikke går af vejen for at anvende trusler.

Ganske vist er det ikke ulovligt at true med at ville trække stikket for et planlagt sundhedshus. Det er heller ikke ulovligt at udleje sin ejendom, men det kan kun opfattes som en blanding af barnlig og 'bølle-agtig' adfærd, når en bygherre meddeler kommunen: "Hvis I ikke giver mig, hvad jeg beder om, så vil jeg ikke længere medvirke til Jeres sundhedshus, og så lejer jeg i øvrigt mit hus ud til 'et stort sjak polakker',… som starter dieselbilen kl. 5 om morgenen 6 dage om ugen…".

Man lukker øjnene og spørger sig selv, om man er på Sicilien eller i en sandkasse i børnehaven.

Må jeg foreslå kommunalbestyrelsen, at man finder andre bygherrer, som kan opføre Sundhedshuset, og at man lader bygherren forstå, at det er en god ide at finde andre jagtmarker, hvor man kan købe huse for at opføre to-etagers ejendomme, ofte til stor gene for naboerne og for kvarteret, men som giver den (lovlig) smarte bygherre en pæn gevinst. Kommunen kan godt klare sig uden den slags bygherrer.

Når man læser om processen i kommunalbestyrelsen, får man let den tanke, at selv om Kommunalreformen i 2007 reducerede antallet af kommuner fra 275 til 99, hvoraf Hørsholm er én, så havde det måske været bedre at reducere antallet til endnu færre, så man ikke i 2019 skal opleve en sådan 'andedams-adfærd' af det, jeg vil kalde 'sogneråds-politikere.'

Da jeg i 1985 flyttede til kommunen, var det Bent Moestrup og andre bygherrer, som havde fundet ud af at købe huse for at udstykke grundene og bygge flere huse for derigennem at opnå en pæn gevinst. Det var også (oftest) til gene for naboer og for kvarteret. Den aktuelle bygherre har fundet en anden model, men resultatet bliver det samme: Naboerne i kvarteret betaler prisen, og bygherren, (sælger af grunden/huset) får en gevinst, og kommunen ser igennem fingre med det, fordi man får en ekstra skatteyder.

Publiceret 17 September 2019 07:09