Kommunalbestyrelsen har på grund af endnu en dårlig byudviklingsproces bragt sig selv i en position, hvor man har givet sig selv og kommunens borgere en pistol for panden, mener DFs byrådsmedlem Glen Madsen.

Kommunalbestyrelsen har på grund af endnu en dårlig byudviklingsproces bragt sig selv i en position, hvor man har givet sig selv og kommunens borgere en pistol for panden, mener DFs byrådsmedlem Glen Madsen. Arkivfoto

DEBAT:

PH Park med pistol for panden

På papiret kan alt i PH Park ændres… Men i virkelighedens verden vil de ændringer, borgerne ønsker, være så markante, at det formentlig vil kræve en annullering af de betingede købsaftaler, skriver Glen Madsen , DF, i et indlæg

Af Glen Madsen (DF), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Hvis man som nabo til PH Park gør sig forhåbninger om, at projektet i nævneværdig grad bliver ændret, så kan man lige så godt indstille sig på, at chancen for at vinde i Lotto er nogenlunde den samme.

Jeg skal være ærlig og sige, at jeg, i det første år som kommunalbestyrelsesmedlem, har ladet mig rive med i den på rådhuset fremførte fortælling om, hvor fantastisk borgerinddragelsen i PH Park-processen havde været. Ligesom jeg også alt for ukritisk har ladet mig binde på ærmet, at alt stod til at ændre efter borgmesterens underskrivelse af de to betingede købsaftaler.

For slet ikke at tale om økonomien i projektet, der nok vil blive et samtaleemne, når det på et tidspunkt ikke længere er fortrolighedsbelagt.

I løbet af 2019 er det gået op for mig, at borgerhenvendelser, der var stilet hele kommunalbestyrelsen, i nogle situationer kun er blevet tilsendt en snæver kreds omkring borgmesteren og direktionen. Det er stærkt kritisabelt.

Ligesom det også er gået op for mig, at der i processen er blevet set forholdsvis stort på mange af de berørte borgeres bekymringer omkring skygge- og indbliksgener samt den medfølgende trafikbelastning. Det er heller ikke på nogen måde godt nok.

Og man må spørge sig selv om, hvad i alverden borgerne overhovedet skal give deres mening til kende for?

Forleden dag var der nabostorrmøde om PH Park på Usserød Skole, hvor berørte naboer endnu en gang deltog i håb om, at projektet i forbindelse med lokalplansvedtagelsen vil kunne ændres, så det bliver uden gene for nogen. De gik tomhændet hjem.

På papiret kan alt i PH Park ændres… Men i virkelighedens verden vil de ændringer, borgerne ønsker, være så markante, at det formentlig vil kræve en annullering af de betingede købsaftaler, en ny udbudsproces og dermed en væsentlig forsinkelse af salgsindtægter.

Kommunens økonomi taget i betragtning vil det potentielt få meget alvorlige konsekvenser.

Kommunalbestyrelsen har på grund af endnu en dårlig byudviklingsproces bragt sig selv i en position, hvor man har givet sig selv og kommunens borgere en pistol for panden. Mon ikke det igen bliver borgerne, der får lov at tage kuglen…?

Publiceret 25 September 2019 06:30