Indtil en overordnet lokalplanlægning er gennemført, bør Hørsholm Kommunalbestyrelse være forsigtig med at give efter for pres fra investorer og bygherrer i almindelighed.

Indtil en overordnet lokalplanlægning er gennemført, bør Hørsholm Kommunalbestyrelse være forsigtig med at give efter for pres fra investorer og bygherrer i almindelighed. Foto: Morten Timm

DEBAT:

Hørsholm – hvilken vej?

Kritikken af forskellige byggeprojekter i Hørsholm Kommune vokser og fælles for stederne, bortset fra et enkelt, er fraværet af en lokalplan, skriver Otto Käszner i dette indlæg

Af Otto Käszner, Svenstrupvej 3 B, Hørsholm:

Kritikken af forskellige byggeprojekter i Hørsholm Kommune vokser. I flæng gælder det skyggeproblemer fra byggeriet på sygehusgrunden, et stort byggeri på hjørnet af Usserød Kongevej og Hørsholm Allé, dobbelthuset i Hulsøvang, et toetages hus i Folehave-kvarteret, statens planlagte boligbyggeri bag Kavalerboligerne.

Fælles for de nævnte steder, bortset fra et enkelt, er fraværet af en lokalplan. Af Ugebladet fremgår, at Hørsholm, hvad lokalplanlægning angår, halter bagefter en nabokommune som Rudersdal.

Trist - for en 30 år siden modtog Hørsholm også priser af byplanlæggerforeningen, de såkaldte 'borgmesterstænger'. Ønskeligt om kommunalbestyrelsen med støtte fra forvaltningens fagfolk kunne få indhentet dette efterslæb. Der ville da være tale om en uvildig rådgivning i forhold til de oplæg investorernes rådgivere måtte komme med.

Desværre tillader kommunens pressede økonomi ikke, at forvaltningen oprustes til denne opgave. Er det da alt sammen kommunalpolitikernes skyld? Næppe, meget skyldes landspolitiske problemer.

”Vi er alle under anklage” med et citat af Christmas Møller under retsopgøret i 1945 - det er jo blevet god latin blandt os, at skatter er et éntydigt onde. Besparelser har derfor også svækket kommunernes handlekraft.

Staten har lagt begrænsninger for kommunal skatteudskrivning. Skulle det endelig lykkes, vil det meste af hver krone i øvrigt gå til den kommunale udligning.

Nordsjællandske folketingsmedlemmer bør på tværs af parti skel slå et kraftigt slag for justering af udligningsordningen i en rimelig retning.

I de seneste årtier har staten (læs: skiftende regeringer) søgt at opveje en utilstrækkelig skatteindkomst gennem salg af statens ejendomme og jorde. En betænkelig udvikling, da den synes at foregå uden en overordnet plan.

Et seneste eksempel på dette udsalg af 'arvesølvet' er planen om opførelse af boliger bag Kavalerboligerne. Et område, der indgår i den helhed - kirke, slotshave og smukke 1700 tals-bygninger - som giver Hørsholm identitet.

Indtil en overordnet lokalplanlægning er gennemført, bør Hørsholm Kommunalbestyrelse være forsigtig med at give efter for pres fra investorer og bygherrer i almindelighed, hvad bebyggelsesprocenter og højdegrænser angår og have en hensyntagen til det lokale miljø for øje.

I modsat fald må den imødese en stigende kraftig og berettiget kritik.

Publiceret 26 September 2019 14:00