DEBAT:

Skoleformænd i opråb: Ny vision fremfor flere voldsomme besparelser

Spareforslagene i budgettet er skræmmende læsning. Vi kan ikke være tjent med flere børn i hver klasse, færre lærere, sammenlægning af klasser og SFO’er, skriver de fem skoleformænd i dette debatindlæg

Af Christina Sveistrup, Christopher Batchelor, Esben Christensen, Hans Peter Slente og Lene Toft, formænd for bestyrelserne på Lundevejsskolen, Hørsholm Skole, Rungsted Skole, Vallerødskolen og Usserød Skole:

Hørsholm Kommunes budget er under pres. Heldigvis peger den netop indgåede kommuneaftale i positiv retning for Hørsholm.

I 2020 lander kommunen 30 millioner kroner bedre end frygtet. Vores skoler er blandt de bedste i landet.

Her skaber dygtige lærere og opvakte børn læring og trivsel i topklasse. Det vil vi gerne værne om - for vores børns skyld - og som et aktiv for Hørsholm Kommune som en god bosætningskommune for familier, som lægger vægt på Hørsholm som en god og tryg ramme om et indholdsrigt og udviklende liv for børn og familier.

Kommunens skoler har allerede gennemført betydelige besparelser i de seneste år - og en brat opbremsning og reduktion i indeværende år. Det er effektive skoler, de er billige i drift, men de trænger til penge.

Vi henstiller derfor til, at det økonomiske råderum bruges til skolernes drift og udvikling. Hvis skolerne fortsat skal levere høj faglighed og trivsel, skal økonomien følge med.

Spareforslagene i budgettet er skræmmende læsning. Vi kan ikke være tjent med flere børn i hver klasse, færre lærere, sammenlægning af klasser og SFO’er, svækket ledelse eller skolelukninger, som har været på tale.Skolerne har brug for en ny vision og en plan, som peger fremad og opad. Ikke flere strenge besparelser.

Så, kære kommunalpolitikere, hvilken vej vælger I for skolerne? Afvikling eller udvikling? Flere voldsomme besparelser eller en ny vision?

Publiceret 27 September 2019 10:00