Dorte Dahl, centerchef for Sundhed og Omsorg i Hørsholm Kommune, oplyser, at de tilbyder plejebolig til borgere, der har behov for det, men da der ikke er plejeboliger stående tomme, kan der gå op mod to måneder fra man godkendes til man får en bolig tilbudt.

Dorte Dahl, centerchef for Sundhed og Omsorg i Hørsholm Kommune, oplyser, at de tilbyder plejebolig til borgere, der har behov for det, men da der ikke er plejeboliger stående tomme, kan der gå op mod to måneder fra man godkendes til man får en bolig tilbudt. Pressefoto

DEBAT-svar fra centerchef:

Der er handlet på 91-årig dement

I den konkrete situation har hjemmeplejen været opmærksom på borgerens behov og handlet derefter, skriver centerchef Dorte Dahl i et svar til Mette Bry om sin 91-årige hjælpeløse demente mor

Af Dorte Dahl, centerchef, Center for Sundhed og Omsorg i Hørsholm Kommune:

I onsdags kunne man i et debatindlæg læse om en 91-årig borger, som ikke længere kan klare sig i egen bolig.

Det er altid en ulykkelig situation, når et menneske over en kortere periode bliver ude af stand til at klare sig selv i egen bolig. Jeg kan på grund af min tavshedspligt ikke fortælle om den beskrevne situation, men jeg kan forklare, hvordan vi håndterer den slags situationer.

I hjemmeplejen i Hørsholm gør medarbejderne alt hvad de kan for at hjælpe borgere, der har behov for det, til at klare sig i eget hjem. Medarbejderne er opmærksomme på om behovet for hjælp øges, og når det er tilfældet sørger de for, at der kommer mere hjælp.

I situationer, som den der beskrives i debatindlægget, hvor borgerens tilstand forværres meget hurtigt, er der løbende kontakt mellem hjemmeplejen og visitationen om, hvordan vi bedst kan hjælpe borgeren. Nogle gange vurderer vi - i samarbejde med borgeren og dennes pårørende - at det er bedst at flytte i plejebolig.

Hørsholm Kommune tilbyder plejebolig til borgere, der har behov for det, men da vi ikke har plejeboliger stående tomme, kan der gå op mod to måneder, fra man godkendes til man får en bolig tilbudt.

Hvis det kan lade sig gøre at være hjemme i ventetiden med den nødvendige hjælp fra hjemmeplejen, er man det, så man ikke skal flytte flere gange. Hvis det viser sig, at det ikke er tilstrækkeligt, og man ikke kan klare sig alene, fordi man fx falder og ikke kan benytte et kaldeanlæg, har vi mulighed for at tilbyde et midlertidigt ophold på Louiselund i ventetiden til plejebolig.

I den konkrete situation har hjemmeplejen været opmærksom på borgerens behov og handlet derefter. Der var derfor allerede før onsdagens debatindlæg taget de nødvendige beslutninger, og der er handlet på borgerens behov.

Publiceret 03 October 2019 17:00