Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer Fritz Reuther og Anne Ehrenreich.

Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer Fritz Reuther og Anne Ehrenreich.

DEBAT:

Hørsholm har ikke måltal for boligudviklingen

Af Anne Ehrenreich og Fritz Reuther (V), Medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Ved læsning af Jan Klits udtalelser om boligplanen kunne man få indtryk af, at Hørsholm Kommunes Miljø- og Planudvalg havde besluttet måltal for boligudviklingen.

Lad mig slå fast, at det har vi ikke.

Det fremgår klart og tydeligt af konklusionerne af udvalgets drøftelse, at der ikke med redegørelsens godkendelse er besluttet, at der skal være en bestemt tilvækst i antallet af boliger hvert år. Fra Venstres side er vi derfor lidt kede af, at udvalgsformanden har bidraget til en artikel med den vinkling.

Fra Venstres side lægger vi vægt på, at boligudviklingen foregår i et fornuftigt tempo, og hvor det viser sig muligt og naturligt at bygge.

Udviklingen skal ske med omhu og respekt for byens grønne præg, ikke med hast og efter måltal.

Publiceret 03 October 2019 14:00