Verner Knudsen, formand for Ældre Sagen i Hørsholm.

Verner Knudsen, formand for Ældre Sagen i Hørsholm. Arkivfoto: Morten Timm

DEBAT:

Ingen budgetpenge til plejeboliger

Når man så ser, at der i anlægsbudgettet 2020-2023, ikke er afsat én krone til nye plejeboliger, så må man undres, skriver Ældre Sagens formand i Hørsholm

Af Verner Knudsen, formand for Ældre Sagen i Hørsholm:

Der er i budgetforslaget ikke afsat penge til nye plejeboliger. Overraskende.

Der mangler plejehjemsboliger i Hørsholm, og plejegarantien overskrides. Der bliver flere og flere ældre, og problemet bliver kun værre. Når man så ser, at der i anlægsbudgettet 2020-2023, ikke er afsat én krone til nye plejeboliger, så må man undres.

Man kan også læse i anlægsbudgettet, at der er afsat 34.7 mio. kr. til Idrætsparken, et ganske betragteligt beløb. Prioriterer kommunalbestyrelsen bevidst idræt frem for ældre?

Det skal ikke forstås, som der er noget i vejen med idræt, for det er der bestemt ikke, tværtimod!

Hvis man så ser på pladser i plejeboliger pr. 1000 65+/67 årige, og sammenligner med vores nabokommuner Allerød og Rudersdal, så har de væsentlig flere plejeboliger pr. indbygger end Hørsholm, nemlig 14 % henholdsvis 30 %. (tal fra Indenrigsministeriet).

Alt peger på, at der er behov for mere fokus på dette område. Ældre Sagen anbefaler kommunalbestyrelsen, at vise rettidigt omhu på plejeboliger.

Publiceret 07 October 2019 15:30