Stormen Ingolf gav i 2017 oversvømmelse på Rungsted Strandvej.

Stormen Ingolf gav i 2017 oversvømmelse på Rungsted Strandvej. Foto: Morten Timm

DEBAT:

Konstruktive input til kystbeskyttelse

Udvalgsformand Jan Klit takker for spændende møde omkring kystbeskyttelse i Hørsholm Kommune

Af Jan Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget:

Det var særdeles glædeligt med de mange fremmødte og meget engagerede borgere på rådhuset i forbindelse med informationsmøde om kystbeskyttelse.

Her gennemgik COWI kommunens fremadrettede strategi for kystbeskyttelse med afsæt i kommuneplanens målsætninger på området. Dette netop i forhold til at skabe en sammenhængende kystplanlægning og bevarelse af natur-landskabsværdier langs kysten.

Strategien bliver opdelt i forskellige delstrækninger og stater med sandfodringsprojekt, som er planlagt til udførsel primo 2021.

Tak for de mange rigtig gode og konstruktive input, som vil indgå i den videre proces inden strategien færdiggøres og efterfølgende skal behandles politisk.

Jeg glæder mig til at kunne fortælle mere om projektet på et senere tidspunkt.

Publiceret 10 October 2019 07:00