Naboerne til museumshaven bag kavalerboligerne er ikke begejstrede for at området er et sted, hvor der skal bygges boliger.

Naboerne til museumshaven bag kavalerboligerne er ikke begejstrede for at området er et sted, hvor der skal bygges boliger. Dronefoto: Søren Hempel

DEBAT:

Museumshaven er ikke et sted, hvor der kan bygges boliger!

Ugebladets beskrivelse af byggemuligheder bag kavalerboligerne i Hørsholm er ikke korrekt, skriver naboerne Eva Ersbøll og Keld Berg Poulsen

Af Eva Ersbøll og Keld Berg Poulsen, Folehavevej 25, Hørsholm (naboer til museumshaven):

Ugebladet havde den 1. oktober en stort opsat artikel om Hørsholms mulighed for at få del i væksten gennem boligbyggeri. Overskriften stod printet på et stort farvefoto af kavalerboligerne og den bagved liggende museumshave. Under fotoet, der fyldte en halv side, stod der om netop Museumshaven, at den er udpeget af Hørsholm Kommune til ”et sted, hvor der kan bygges boliger”.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at beskrivelsen ikke er dækkende.

Hørsholm Kommunes boligredegørelse omtaler områder, der har ”potentiale i forhold til boligudvikling”, og den opridser de planmæssige forhold.

Om Museumshaven oplyses det, at området er omfatter af lokalplan 104, der bestemmer, at det kun må anvendes til offentlige formål som museer/udstilling, museumshave og institutioner med dertil knyttede underordnede funktioner. Lokalplan 104 forhindrer altså boligbyggeri i Museumshaven.

Boligbyggeri ville kræve en ny lokalplan m.v., og i givet fald ville forskellige krav skulle opfyldes. For netop på dette område skal der tages en række særlige hensyn, eksempelvis til kulturmiljøet, kirkebyggelinjen og de problematiske tilkørselsforhold til Folehavevej.

Så det korte af det lange er, at der ikke kan bygges boliger i Museumshaven. Der ville kræve en ny lokalplan, og så vidt vi forstår, er der langt fra enighed i kommunalbestyrelsen om at ville tillade boligbyggeriet i Museumshaven.

Redaktionens kommentar:

Artiklen handler ikke om, hvor der reelt kan bygges, men om de 20 steder, som kommunen har udpeget til at kunne komme på tale til byudvikling og boligbyggeri. Det er selvfølgelig ikke det samme som at der reelt bliver bygget. Det skriver vi heller ikke i artiklen, der alene er lavet for at give læserne et overblik over de steder, som kan ende med at skulle rumme boliger.

Det er helt korrekt, at uden ændring af lokalplanen i området kan der ikke bygges i museumshaven - og lokalplaner er generelt en forudsætning for boligbyggeri i de enkelte områder. Jeg vil gerne medgive, at vi kunne have præciseret dette tydeligere. Det er i hvert fald noget vi vil forsøge at huske en anden gang.

Mange hilsner

Fred Jacobsen, redaktør

Publiceret 15 October 2019 14:30