Preben Carøe har regnet sig frem til, at PH Park giver et minus på 45 millioner kroner.

Preben Carøe har regnet sig frem til, at PH Park giver et minus på 45 millioner kroner. Arkivfoto

DEBAT:

PH Park giver et minus på 45 mio. kr. - ikke 'kun' 28

Vi må som borgere forvente fuld indsigt i økonomen omkring PH Park, mener Preben Carøe

Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm:

Efter afslutningen af KB mødet den 7.10 blev jeg kontaktet af Henrik Klitgaard, der kunne oplyse, at der i mit regnestykke i et tidligere debatindlæg manglede en indtægt på 60 mio. kr. Årsagen skulle ifølge KB medlemmet være, at der ikke blev budgetteret med indtægter fra grundsalg før pengene stod på kontoen. Et godt konservativt regnskabsprincip.

For nu at vende tilbage til formålet med dette indlæg, fik Klitgaards oplysning mig til at gå dybere ind i tallene, hvilket har været noget af en udfordring, fordi jeg hele tiden stødte på lukkede punkter på dagsordener og interne notater. Imidlertid kommer tingene jo for en dag i forbindelse med årsregnskabets offentliggørelse og budgetlægningen for 2020 og 2021.

Der var flere fejl i min oprindelige opgørelse, hvor jeg blandt andet havde glemt et væsentligt punkt, nemlig hvad kommunen måtte betale Region Hovedstaden for sygehusgrunden. Ifølge tingbogen er der betalt 69,02 mio. kr. for grunden med et areal på 57.873 kvm. I al fairness har jeg ikke indregnet de 3.500 kvm., som der ifølge et internt notat ønskes afsat til en udbygning af plejehjemmet.

Regnestykket ser herefter ud som følger:

  • Indtægt: 102 mio.
  • Køb af grund (pro rata): 64,87 mio. kr.
  • Nedrivning og klargøring: 7,56 mio. kr.
  • Udvikling og udbud: 3,81 mio. kr.
  • Byggemodning, anlæg af park, infrastruktur, forurening, brugsvand m.m.: 70,96 mio. kr. (oprindelige budget 45 mio. kr.)

Alt i alt et underskud på 45,2 mio!

Jeg har ikke indregnet interne timer, mistede andre muligheder, borgermøder m.m., men det kan jo hurtigt løbe op i nogle millioner.

Når nu ”venstrefløjen” i KB stemmer lokalplanen igennem som en del af budgetforliget, er vi en meget stor gruppe borgere, der forventer at der gives fuld indsigt i økonomen omkring PH Park. Herunder, hvor stort ”lånet” fra kassebeholdningen har været.

Det er trods alt vore penge, borgmesteren indtil næste valg forvalter på vore vegne.

Publiceret 17 October 2019 18:00