Thorkild Gruelund foreslår, at kommunen betaler sig fra de borgere, der måtte skulle leve med skygge fra PH Park.

Thorkild Gruelund foreslår, at kommunen betaler sig fra de borgere, der måtte skulle leve med skygge fra PH Park. Foto: Fred Jacobsen

DEBAT:

Soltimer er dyrere end skyggetimer!

Kommunen skal betale borgere, som må leve i skyggen af PH Park, mener kommunalpolitikeren

Af Thorkild Gruelund (UP), medlem af kommunalbestyrelsen:

Vi får et unikt boligområde i PH Park på den tidligere sygehusgrund! For mig er der ingen tvivl. Hørsholm får en tiltrængt boligudvikling.

Der er fremlagt skyggediagrammer fra vores forvaltnings side uden gener for omkringboende. Holder de skyggediagrammer, så er det perfekt. Holder de ikke, så må kommunen til ”lommerne”.

Dialogen med borgerne fik en meget fin start. Det lovede rigtigt godt. Inspirerende møde i Trommen, hvor alle borgere kunne give deres besyv med - også naboerne.

Vi får desværre ikke en ordentlig afslutning på den borger- og nabodialog. Ser man tilbage på naboernes møde på Usserød Skole den 17. september, vidner den aften i hvert fald om mangler i dialogen. Det er jeg rigtigt ked af. For jeg opfatter, vi startede godt.

Der er jo en vis portion sandhed i, at vi har en ”pistol for panden” omkring godkendelse af forslaget til lokalplan for PH Park. Der foreligger en underskrevet salgsaftale, som forudsætter kommunalbestyrelsens godkendelse af lokalplanen. Hvis vi ikke godkender omtalte lokalplan, så går handelen tilbage. Så er sygehusgrunden ikke solgt. Hvis ikke sygehusgrunden bliver solgt, vil det betyde et kæmpemæssigt hul i kommunekassen. Så går Hørsholm Kommune med sit nuværende serviceniveau bogstaveligt talt ”på numsen”.

Det er ærgerligt, at vi politikere har sat os selv - og kommunen - i den situation. Det er, efter min opfattelse, vigtig læring for os politikere.

Jeg stemmer for lokalplan 170 omkring PH Park. Fordi jeg opfatter, at planen som helhed er god. Men har da i baghovedet, at der er nyttig økonomi i projektet.

Det, som er væsentligt, efter min opfattelse, er, om vi påfører naboerne skyggegener. Forvaltningen siger nej! Med måske en enkelt undtagelse.

Min holdning er, at påfører vi med nybyggeriet nogen af de omkringliggende ejendomme skygge, så må kommunen ”købe sig fri”.

Ikke langvarige retssager! Men en hurtig handel om soltimer. Borgeren ”leverer” soltimer til kommunen. Kommunen ”leverer” skyggetimer. Der er en prisforskel, som Hørsholm Kommune afregner kontant til de, som vi påfører skaden.

Vigtigt! Politikerne skal vise respekt for borgerne!

Publiceret 18 October 2019 18:00