Eventyrlegepladsen på Nattergalevej skaber - som borgere tæt på havde forudsagt - trafikale problemer, som kommunen nu også er blevet opmærksom på.

Eventyrlegepladsen på Nattergalevej skaber - som borgere tæt på havde forudsagt - trafikale problemer, som kommunen nu også er blevet opmærksom på. Arkivfoto: Morten Timm

DEBAT:

Eventyrligt sjusk på Nattergalevej

Hvorfor ignorerede MPU indsigelser fra borgere om trafikproblemer ved eventyrlegepladsen påNattergalevej?

Af Mikkel Nielsen, Slettevang 11, Hørsholm:

Den 24. oktober 2019 mødtes Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU) blandt andet for at diskutere parkeringsforholdene ved legepladsen på Nattergalevej. Flere borgerhenvendelser har nemlig fået kommunens administration til at indse, at legepladsen er dårligt placeret. Dette fremgår af dagsordenen, hvor der blandt andet står: ”Ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt perspektiv er legepladsens placering ikke optimal. Den egner sig bedst til brugere til fods eller på cykel. Det er ikke hensigtsmæssigt, at biler kører op over kantsten, rabat og cykelsti for at parkere i græsrabatterne. Der kan let opstå farlige situationer, og vejen er ikke indrettet til det formål. Det er ej heller hensigtsmæssigt, at børn afsættes og hentes langs kørebanen”.

Da forslaget til denne legeplads var i høring i 2017 modtog administrationen 39 høringssvar. Der var tre negative svar for hvert positive svar. Mens afsenderne af de positive svar oftest boede et stykke fra stedet, var afsenderne af de negative svar de lokale beboere, som kender området godt.

De to væsentligste indsigelser var

1) at legepladsen placeres for tæt på Nattergalevej, hvilket kan udgøre en fare og medføre uhensigtsmæssige trafikale konsekvenser (14 indsigelser)

2) at brugen af legepladsen vil kunne medføre en forøget og uhensigtsmæssig parkering i området (10 indsigelser).

Flere borgere anbefalede i stedet at opfriske den eksisterende legeplads på Birkevej, hvor trafikproblemer helt kunne undgås.

Man kunne altså godt tro, at dagsordensteksten i 2019 var kopieret fra høringssvarene i 2017, men nej: Administrationen har gennemført sine egne videoobservationer og andre målinger i området efter legepladsen blev åbnet, så man kunne komme frem til samme konklusion, som allerede var forudsagt i høringssvarene.

Administrationen anbefaler derfor, at MPU bruger 10.000. kr. på skilte med standsningsforbud på Nattergalevej og afsætter – hold nu fast – 200.000-300.000 kr. til elektroniske fartvisere med et håb om, at det kan sænke maks-farten for 85% af bilisterne fra de nuværende 67 km/t.

Administrationen skriver også, at håndhævelse af et standsningsforbud er usandsynlig, da politiet ikke har ressourcer til dette.

Imidlertid kunne dette problem helt have været undgået, hvis MPU levede op til sit navn og rent faktisk planlagde noget, i stedet for blot at være passive og reaktive. MPU valgte nemlig i januar 2018 helt at overhøre indsigelser i høringssvarene og holdt stædigt fast i at opføre legepladsen som planlagt tæt ved Nattergalevej. Argumentet for placeringen tæt på vejen var dengang, at legepladsen ville blive synlig og dermed tiltrække mange brugere.

Spørgsmålene til MPU hober sig op, men de væsentligste må være:

  • Hvorfor ignorerede MPU indsigelserne fra de borgere, som var bedst i stand til at forudse problemerne, når nu MPU allerede fra høringen i 2017 vidste, at der vil opstå trafikale problemer. Hvorfor ventede I så med at gøre noget ved det, indtil der kom talrige klager fra borgerne efter legepladsen blev taget i brug?
  • Hvorfor ansætter kommunen ikke et par parkeringsvagter, så vi ikke er afhængige af politiet til at udskrive afgifter? Selvom kun 30% af indtægten forbliver i kommunekassen (70% til staten), så skal der blot udstedes 2 afgifter á 510 kr. hver arbejdstime, før det løber rundt økonomisk. Samtidig øges trafiksikkerheden i byen, når færre parkerer ulovligt.
  • Hvad har MPU lært af denne sag, som I vil anvende til at forbedre jeres indsats i fremtiden?

Publiceret 04 November 2019 16:30