Som lokalpolitiker stoler Konservative Charlotte Kirchheiner som udgangspunkt på administration, og hun synes ikke det er rimeligt, at kommunens medarbejdere skal stå under mistanke for at omgå lovgivningen.

Som lokalpolitiker stoler Konservative Charlotte Kirchheiner som udgangspunkt på administration, og hun synes ikke det er rimeligt, at kommunens medarbejdere skal stå under mistanke for at omgå lovgivningen. Arkivfoto

DEBAT:

Nej, Venstre, vi skal ikke have utilsigtet fortætning af byen

Men vi behøver ikke tale hinanden og vores kommune ned i jagten på at tale vores egen politik op, skriver byrådsmedlem Charlotte Kirchheiner (K) i et indlæg

Charlotte Kirchheiner (K), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Det er rigtigt godt, at Venstre har rettet blikket mod en praksis omkring arealoverførsel i kommunen, som fører til en fortætning, som hverken flertallet af borgerne eller politikerne ønsker.

På samme tid har jeg selv gjort opmærksom på, at vi i Folehavekvarteret desværre udstykker i mindre grunde end Kommuneplanen foreskriver - igen med uønsket fortætning til følge.

Begge praksisser, arealoverførsel og udstykning, foretages inden for lovgivningen, og det glæder mig derfor, at Venstre nu holder sig til kun at bede om, at vi undersøger muligheden for at ændre praksis på området - hvilket vi sagtens kan blive enige - når de på Kommunalbestyrelsesmødet 7. oktober udtrykte decideret mistillid over for administrationens fortolkning af lovgivningen.

Jeg har stor respekt for, at Venstre arbejder for at fremme lokalplanerne og styre udviklingen af vores boligkvarterer. Det er sådan set også nogle af mine fremmeste målsætninger som politiker her i byen.

Men vi behøver ikke tale hinanden og vores kommune ned i jagten på at tale vores egen politik op.

Jeg stoler som udgangspunkt på min administration og synes ikke det er rimeligt, at kommunens medarbejdere skal stå under mistanke for at omgå lovgivningen.

Vi har som politikere rige muligheder for at udfordre vores kommunes praksis på de områder, hvor vi har en stærk politisk holdning, mens vi bevarer respekten for administrationens faglighed.

Næste møde i Miljø- og planlægningsudvalget vil have på dagsordenen, at vi undersøger muligheden for fremadrettet at ændre vores praksis for både arealoverførsel og udstykning.

Lad os gå sagligt til værks, for den nuværende byfortætning er utilsigtet, men ikke ulovlig.

Publiceret 04 November 2019 17:20