Claus Matthiesen, ejeren af Svendsvej 8A, Rungsted Kyst, vil overtage en lille areal af Jan Klits ene matrikel for derefter at opdele sin matrikel i to grunde på henholdsvis 1000 m² og 797 m²

Claus Matthiesen, ejeren af Svendsvej 8A, Rungsted Kyst, vil overtage en lille areal af Jan Klits ene matrikel for derefter at opdele sin matrikel i to grunde på henholdsvis 1000 m² og 797 m² Kort: BBR

DEBAT:

Ikke tilfreds med direktør Ole Stillings svar om nye grunde

En gruppe Rungstedborgere mener, at direktør for by- og ejendomsudvikling ikke har

Af Birgitte Dyreborg & Jens Poulsen, Margrethevej 8, Hannah & Christian Hvidt, Margrethevej 10, Dorthe & Thor Galland, Svendsvej 5, Rungsted Kyst:

Som direkte svar på de kommentarer som Ole Stilling, direktør for by- og ejendomsudvikling i Hørsholm Kommune, har givet til Ugebladet vedrørende oprettelsen af nye byggegrunde på Svendsvej og Højskolevej, kan indsigere mod dette på henholdsvis Svendsvej og Margrethevej kommentere følgende.

Ole stilling udtaler: "I centerchefens sag er der hverken søgt eller givet nogen dispensation, fordi de ganske enkelt har ret til at overføre et areal til den anden grund, så længe den grund, de overfører fra, ikke bliver under 1.000 m². Der er intet ulovligt i det, og vi kan ikke nægte dem det".

Vi kan hertil oplyse, at Byplan 156 fra 2016 giver mulighed for at overføre et areal til en anden grund, dog er begge involverede grunde underlagt byplanens krav om, at mindstestørrelsen på en grund skal være 1000m², også efter en arealoverførsel har fundet sted. I centerchefens sag opfylder den ene grund Højskolevej 3B dette krav, hvorimod Højskolevej 3A kun bliver på 664 m² - 33 procent mindre end byplanens krav.

En videregående afvigelse fra Byplanen, som dette vel med rette kan betegnes, kræver ifølge Byplan 156 dispensation ved tilvejebringelse af en ny lokalplan for grunden. Ole Stilling nævner, at der ikke er givet dispensation.

Hvad angår Svendsvej vil kommunen ifølge Ole Stilling træffe en beslutning ”i forhold til gældende regler og den praksis der har været i kommunen”.

Gældende regler er Byplan 6, hvorimod begrebet ”den praksis der har været i kommunen” er ganske uklar. Selv efter skriftlig henvendelse til kommunen og ved direkte forespørgsel til borgmesteren ved et kommunalbestyrelsesmøde har indsigerne efter 1 ½ måned ikke fået noget svar på eller henvisning til, hvor man som borger kan informere sig om gældende praksis. Hvad dækker dette begreb egentlig og hvem fortolker det.

Det bliver forhåbentlig aldrig gældende praksis af omgå Lokalplanen.

Ole Stilling oplyser ligeledes, at ”det springende punkt er, at der ikke i nogen af de to sager er tale om nyudstykning af grunde, men arealoverførelser mellem to eksisterende grunde”.

Indsigernes kommentar hertil er, at der hersker ikke tvivl om, at i begge sager gør byplanernes krav sig gældende, også når det gælder en arealoverførsel mellem eksisterende grunde.

Ole Stilling udtaler ligeledes ”På hver eneste grund er der en byggeret, og den grundlæggende ret kan kommunen ikke gøre noget ved”. Samt ”Hvor meget man må bygge på grunden er derimod styret af den enkelte lokal- eller byplan for det pågældende område.”

Dette synspunkt er korrekt. Men som det skrives er byggeretten og hvordan den udnyttes styret af gældende byplan.

Byplan 6, hvorunder Svendsvej hører, kræver grundstørrelser på min. 1000 m², for at en grund kan boligbebygges. Den foreslåede opgraderede matrikel mellem Svendsvej 6 og 8A bliver kun på 797 m² - mere end 20 % mindre end krævet, og kan således kun anvendes til småbyggeri som en havepavillon, skure og lignende, hvorimod der ikke kan opføres en boligbebyggelse.

Det kan her nævnes, at af de grunde der støder op til vejene Knudsvej, Svendsvej og Margrethevej i Rungsted er 37 af matriklerne på over 1000m2 og kun 8 matrikler minder end 1000m2. Det er dette særegne og harmoniske boligområde, præget af store grunde med boliger fra 1920- og 30erne alle udstykket før Byplan 6, som Byplanen ønsker fastholdt med mindstekravet på 1000m2 til grunde der ønskes bebygget.

Hvad angår Højskolevej 3A, der er underlagt Byplan 156, opnår matriklen en størrelse på mindre end 664 m² - 33 % mindre end det i byplanen krævede. Denne grund kan således ej heller benyttes til boligbebyggelse, dertil kræves 1000 m², og kan således kun anvendes til småbyggeri som en havepavillon, skure og lignende.

Det skal nævnes, at en mere detaljeret redegørelse er tilsendt Hørsholm Kommune.

Publiceret 07 November 2019 15:07