Hvorfor er det under borgmester Morten Slotveds ledelse igen og igen så svært for Hørsholm Kommune at behandle kommunens borgerne med ordentlighed for øje, spørger DFs Glen Madsen.

Hvorfor er det under borgmester Morten Slotveds ledelse igen og igen så svært for Hørsholm Kommune at behandle kommunens borgerne med ordentlighed for øje, spørger DFs Glen Madsen. Arkivfoto

DEBAT:

Er ordentlighed virkelig så svært?

Dårlig nok er blækket tørt på den klage Hørsholm Gårdhuse sendte til Planklagenævnet efter den uordentlige proces omkring PH Park, før kommune igen træder gode borgere under fode imed arealoverførselssagerne på Svends- og Højskolevej

Af Glen Madsen (DF), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Så stak magtarrogancen og uordentligheden igen igen sit grimme ansigt frem.

Politiske forskelle imellem partier og folkevalgte er en grundpille i vores fantastiske demokrati. Det burde ordentlighed og respekt, især for de borgere man er valgt af, også være.

Derfor forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor det under borgmester Morten Slotveds ledelse igen og igen er så svært for Hørsholm Kommune at behandle kommunens borgerne med ordentlighed for øje?

Hannebjerg, hensigtserklæringen, vejretssagen, Hulsøvang og PH Park er bare den sidste del i en endeløs række af sager, der er håndteret uordentligt.

Dårlig nok er blækket tørt på den klage Hørsholm Gårdhuse sendte til Planklagenævnet efter den uordentlige proces omkring PH Park, førend Hørsholm Kommune igen træder gode borgere under fode i forbindelse med arealoverførselssagerne på Svends- og Højskolevej.

Om den anvendte praksis ved arealoverførslerne er lovlig eller ej, ved jeg ikke? Og det bliver jeg heller ikke af, at kommunen betaler en advokat for at få en vurdering. Men det er også komplet ligegyldigt.

Det essentielle er nemlig ikke, om man med jura i hånden har lov til at være uordentlig overfor kommunens borgere. Det essentielle er derimod, om man er uordentligt, hvor det er helt og aldeles unødvendigt og med lethed kunne have været undgået?

Er man ordentlig overfor borgerne, når man det ene øjeblik giver dispensation i en konkret sag, for sekundet efter at betale en advokat for at vurdere lovligheden i den praksis, der benyttes? I min optik havde den omvendte rækkefølge og en afventning af svaret været langt mere ordentligt.

Er man ordentlig overfor borgerne, når man giver dispensation, førend man svarer på elementære spørgsmål om: Hvor udbredt den omtalte praksis i de berørte områder er?

Hvornår denne praksis er startet? Samt hvordan kronologien helt præcis har været i de to aktuelle sager? Ikke i min optik.

Ordentlighed er altså ikke særlig svært, hvis det vel at mærke falder én naturligt...!

Publiceret 11 November 2019 15:00