Hørsholm Kommune er i en situation, hvor det der er behov for, er en egentlig genopretning af området for børn og unge, mener tillidsrepræsentanter og pædagoger i Hørsholm

Hørsholm Kommune er i en situation, hvor det der er behov for, er en egentlig genopretning af området for børn og unge, mener tillidsrepræsentanter og pædagoger i Hørsholm Maxppp

DEBAT:

Børnenes budget er langt fra tilstrækkeligt

At kalde budgettet for børnenes budget, synes vi ikke der er belæg for, skriver Hørsholm-pædagogernes tillidsfolk i dette indlæg

Af Lise Skovgaard Fischer, på vegne af tillidsrepræsentanter og pædagoger i Hørsholm Kommune:

Hvor er det dejligt, at der er blevet tilført midler til børn og pædagoger i Hørsholm, for Hørsholm halter i den grad bagefter sammenlignet med nabokommunerne.

I denne omgang vil vi tillade os at pointere, at det langt fra er tilstrækkeligt.

Hørsholm Kommune har 17 institutioner, som alle skal have del i de prioriterede midler, der i bedste fald svarer til 3,06 fuldtidspædagoger. Et hurtigt regnestykke viser os, at vi kan se frem til i gennemsnit at få knap en femtedel pædagog tilført hver enkelt institution.

Vi afventede alle budgetforliget med stor uro. Det er altid ubehageligt ikke at vide, om man er købt eller solgt. Derfor er vi nu som TR-gruppe og pædagoger i Hørsholm kommune rigtig glade for, at vi ikke skal igennem yderligere besparelser.

Men at kalde budgettet for børnenes budget, synes vi ikke der er belæg for.

Vi så, som TR-gruppe gerne, at der fra politisk side blev tilført midler, så det matchede dagtilbudsloven, børne- og ungepolitikken og personalepolitikken i kommunen. Lad os forestille os et scenario, hvor der faktisk var midler til at indfri de ønsker, som afgives til børnefamilierne og personalet gennem lovgivning og de lokale politikker.

Hørsholm Kommune er i en situation, hvor det der er behov for, er en egentlig genopretning af området for børn og unge.

Så kan vi ikke aftale, at næste års budget reelt bliver børnenes budget? At der findes midler til en mere ambitiøs genopretning af børneområdet, som også tager i betragtning, at Hørsholm fortsat har den laveste pædagogandel i Nordsjælland.

Vi har brug for flere kolleger, hvis vi skal kunne løfte opgaven og skabe de bedste vilkår for Hørsholms børn.

Publiceret 14 November 2019 11:00