Peter Orebo Hansen, afskediget direktør i Hørsholm, får et stort tak af Jørgen Eirfeldt for indsatsen for de ældre i Hørsholm. Du vil blive savnet, skriver Eirfeldt.

Peter Orebo Hansen, afskediget direktør i Hørsholm, får et stort tak af Jørgen Eirfeldt for indsatsen for de ældre i Hørsholm. Du vil blive savnet, skriver Eirfeldt. Foto: Søren Hald

DEBAT:

Tak til en særdeles begavet direktør med en sjælden empati for de ældres forhold

De ældres direktør Peter Orebo Hansen er blevet afskediget og havde angiveligt 30 måneder tilbage af sin kontrakt og med en klækkelig fratrædelsesgodtgørelse havde det måske været mere logisk blot at lade kontrakten løbe ud, skriver Jørgen Eirfeldt

Af Jørgen Eirfeldt, Blishønevej 8, Hørsholm:

Jeg har gennem et lille års tid, som sekretær i Hørsholm Seniorråd, haft den store fornøjelse at arbejde sammen med direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked, Peter Orebo Hansen.

Jeg har oplevet en særdeles begavet direktør med en sjælden empati for de ældres forhold, et dybt engagement og en handlekraft uden sidestykke. Det er da også det indtryk, jeg har fået fra vores samarbejdspartnere her i hovedstaden - og ofte har jeg hørt, at ”vi i Hørsholm var heldige, at vi havde Peter som direktør og det kunne de godt være lidt misundelige over”.

Jeg kan da også undre mig lidt over økonomien i den disposition, som kommunaldirektøren har foretaget, men der er givet forhold, som jeg ikke har kendskab til.

Direktøren havde angiveligt 30 måneder tilbage af sin kontrakt og jeg vil da tro, at han skal have en klækkelig fratrædelsesgodtgørelse, hvad der skal være Peter vel undt og fortjent. Da en direktørløn i Hørsholm Kommune ligger på ca. 1,5 mio. kr. årligt må der være tale om et anseeligt beløb i fratrædelsesgodtgørelse - et beløb jeg gerne i stedet havde set anvendt på de ældres pleje og rengøring.

Det havde måske været mere logisk blot at lade kontrakten løbe i den aftalte periode og meddele Peter, at den ikke ville blive fornyet.

Beslutningen er jo givet begrundet i noget begavet, som almenheden ikke har kendskab til, og jeg vil da ønske den nye direktør på ældreområdet velkommen, og jeg håber, at han vil fortsætte med samme empati og engagement som Peter lagde for dagen.

Til Peter vil jeg blot sige tak for din indsats for de ældre i Hørsholm - du vil blive savnet, og så skal du have held og lykke med dit fremtidige virke, hvor det så end måtte være.

Publiceret 18 November 2019 07:00