Det er ærgerligt at skulle sige farvel til gode medarbejdere i kommunen, og det gælder naturligvis også vores direktør Peter Orebo Hansen, skriver Pernille Halberg Salamon, Hørsholms kommunaldirektør. Foto: Morten Timm

Det er ærgerligt at skulle sige farvel til gode medarbejdere i kommunen, og det gælder naturligvis også vores direktør Peter Orebo Hansen, skriver Pernille Halberg Salamon, Hørsholms kommunaldirektør. Foto: Morten Timm

DEBAT:

Besparelsen ved personalereduktioner tager tid at indfase

Kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon giver svar på Jørgen Eirfeldts indlæg om afskedigelsen af direktør Peter Orebo Hansen

Af Pernille Halberg Salamon, kommunaldirektør i Hørsholm:

Kære Jørgen Eirfeldt.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at gennemføre besparelser og effektiviseringer i administrationen på 6,0 millioner kroner i 2020, 7,0 mio. kr. i 2021 og 8,4 mio. kr. i 2022 og årene frem.

Økonomiudvalget har i forlængelse heraf besluttet at gennemføre en organisationsændring, der medfører, at direktionen reduceres fra fire til tre direktører, at antallet af centre og derfor også antallet af centerchefer reduceres fra ti til otte og at antallet af mellemledere reduceres med to stillinger udover de fire lederstillinger på skoleområdet, der også er besluttet at reducere.

Det vil altid være sådan, når der er tale om personalereduktioner, at det tager tid før besparelsen er indfaset, men det er vigtigt at holde sig for øje, at økonomien skal ses i et fire-årigt perspektiv.

Det er ærgerligt at skulle sige farvel til gode medarbejdere i kommunen, og det gælder naturligvis også vores direktør Peter Orebo Hansen, der har ydet en meget kvalificeret indsats.

Det er dejligt at høre, at du, der er sekretær i Hørsholm Seniorråd, også har været glad for samarbejdet med Peter Orebo Hansen. Direktør Jan Dehn, der fremover vil have ansvaret for ældreområdet, glæder sig til samarbejdet med dig og resten af Seniorrådet.

Hørsholm Kommune holder reception for at sige farvel til direktør Peter Orebo Hansen tirsdag den 26. november 2019 kl. 15.00 på Rådhuset, hvor alle er velkomne.

Publiceret 19 November 2019 07:40