Morten Slotved (K) går i rette med Venstres Anne Ehrenreich i sagen om arealoversførsler.

Morten Slotved (K) går i rette med Venstres Anne Ehrenreich i sagen om arealoversførsler.

DEBAT:

Jo, Anne, du har beklikket administrationen

Borgmester Morten Slotved (K) reagerer nu på Venstre-politikerens afvisning af at hun beskylder administrationen for ulovligheder

Af Morten Slotved (K), borgmester i Hørsholm:

Det er med stor overraskelse, at jeg læser et indlæg fra Anne Ehrenreich, hvor hun undrende skriver, at hun ikke har beklikket administrationen.

Der er adskillige eksempler fra henholdsvis Ugebladet, Facebook og Frederiksborg Amtsavis, hvor hun stiller spørgsmålstegn ved lovligheden af administrationens praksis for arealoverførsler.

I kommentarfeltet til ”Direktør tager afstand fra beskyldninger” skriver hun den 3/11 ”De rettigheder, som følger Planloven, bør ikke sættes ud af kraft i Hørsholm”. Underforstået at hun mener at Planloven omgås.

To dage senere skriver hun følgende: “Jeg finder derfor, at kommunens praksis ikke er i overensstemmelse med lovgivningen”.

Men jeg tror nok mest, at du taler med to tunger

I Frederiksborg Amtsavis den 6/11 har Anne Ehrenreich sammen med Fritz Reuther et læserbrev, hvor hun skriver, at Hørsholm Kommune ”er i modstrid med gældende byplanvedtægter og lokalplaner”. I samme indlæg skrives, at de vil ”bringe vores administration i bedre i overensstemmelse med Planlovens §19”.

Og i en artikel i Ugebladet fra den 8. oktober citeres hun i Ugebladet med ”Min opgave som kommunalpolitiker er at sikre, at det her sker lovligt. Det tror jeg ikke helt, det gør. Jeg mener lovgivningen er lige ud af landevejen, men den følges ikke i praksis”.

Derudover har jeg erfaret, at Anne Ehrenreich også har skrevet under på en underskriftsindsamling hvor overskriften er, ”Lokalplaner skal overholdes – eller hvad!" Hvilket vel også beklikker, om administrationen handler lovligt.

Så kære Anne: Jo, du har beklikket administrationen, og selvfølgelig skal vi undersøge, om der er foregået noget ulovligt, for du påberåber dig ofte i kommunalbestyrelsen, at du er jurist, og din bekymring vil vi ikke sidde overhørig.

Men jeg tror nok mest, at du taler med to tunger.

Publiceret 19 November 2019 18:00