Den omtalte Eventyrlegepladsen på Nattergalevej. Foto: Hørsholm Kommune

Den omtalte Eventyrlegepladsen på Nattergalevej. Foto: Hørsholm Kommune

DEBAT:

Flere ubesvarede spørgsmål om Eventyrlegepladsen

Replik til Jan Klits svar om eventyrlegepladsen på Nattergalevej

Af Mikkel Nielsen, Slettevang 11, Hørsholm:

Tak for din respons på mit indlæg, Jan Klit. Det kan iblandt opleves lidt svært at opnå en konstruktiv dialog med kommunalbestyrelsen, så jeg sætter pris på, når det lykkes.

Desværre har du ikke svaret på mine spørgsmål, så jeg prøver igen.

Ubesvaret: Hvorfor lyttede Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) ikke allerede i 2017 til indsigelserne mod legepladsens placering?

Det er jo for sent at planlægge sig ud af trafikproblemet nu, hvor legepladsen er bygget. Jeres videoobservationer og fartmålinger fra 2019 viser jo det samme som indsigelserne. Så hvorfor valgte I ikke dengang en af de anbefalede placeringer, hvor legepladsen også med sikkerhed ville have skabt stor glæde for børnefamilierne?

Du skriver, at der ikke har været uheld eller næsten-uheld. Det er forkert. Den 14. december 2018 [link: https://hoersholm.lokalavisen.dk/laeserbreve/2018-12-14/DEBAT-Trafiksikkerhed-ved-legepladsen-p%C3%A5-Nattergaleengen-3748853.html] kvitterede du for Aase Elers Kristensens indlæg 2018 [link: https://hoersholm.lokalavisen.dk/laeserbreve/2018-12-14/DEBAT-Trafiksikkerhed-ved-legepladsen-p%C3%A5-Nattergaleengen-3748853.html], hvor hun netop beskriver et næsten-uheld.

Mon ikke der har været flere tilfælde, som blot ikke er blevet rapporteret? Enhver kan se, at det er unødigt risikabelt at placere en legeplads tæt på hurtigtkørende biler og ditto cyklister. Hvor mange personskader skal der ske på dette sted, før MPU tager problemet alvorligt?

Ubesvaret: Hvorfor ikke ansætte kommunale P-vagter?

Du oplister i stedet en række overtrædelser, som MPU finder acceptable: Parkering i rabat, parkering på indersiden af cykelsti, overtrædelse af fartgrænser. Alt dette er OK, da ”der er cykelsti på begge sider af vejen og fine oversigtsforhold”.

I tillæg bekræfter du, at chancen for at politiet griber ind er minimal. Mange bilister vil nu konkludere, at det i Hørsholm fortsat er OK at køre og holde, som man vil, for der er masser af plads og ingen kontrol.

Det budskab finder jeg umådeligt trist. Jeg kan dog sagtens forstå MPUs beslutning om ikke at etablere et parkeringsforbud på strækningen. Bilisterne er jo nok ligeglade med, om de overtræder et forbud mere eller mindre, da der jo ikke er nogen kontrol. Spar derfor venligst også de 300.000 kr. på hastighedstavlerne. De penge er bedre brugt på at opstarte (selv-finansierende) P-vagter til at sikre tålelige forhold også for byen bløde trafikanter.

Så kan det være folk efterhånden tør følge MPUs opfordring om at tage cyklen. I tillæg bedes I venligst etablere et simpelt nethegn rundt om Eventyrlegepladsen, ligesom på Birkevejslegepladsen, så dagplejere og småbørnsforældre trygt kan slippe børnene løs.

Publiceret 29 November 2019 14:30