Det undrer Birgitte Dyreborg, at det konservative styre - som borgmester Morten Slotved er leder af - i den grad kører borgerne under fode.

Det undrer Birgitte Dyreborg, at det konservative styre - som borgmester Morten Slotved er leder af - i den grad kører borgerne under fode.

DEBAT:

Hvorfor forholder den konservative borgmester sig helt tavs i sagen om Svendsvej?

Kan du som konservativ borgmester redegøre for, hvorfor din forvaltning sidder flere borgere overhørig?, skriver Birgitte Dyreborg

Af Birgitte Dyreborg, Margrethevej 8, Rungsted Kyst:

Det er med stor overraskelse, at jeg, der er direkte involveret i din konservative partikollegas arealoverførsel på Svendsvej, skal læse borgmestrenes debatoplæg 19. november 2019, der i sin udformning alene er politisk rettet imod Venstre, særligt Anne Ehrenreich, og ikke sagens kerne.

Den gældende byplan 6, er jo gældende for alle grundejere, men åbenbart kun indtil du og din forvaltning dispenserer for den.

Der har gennem tiden været mange byggesager i vores kommune, og det undrer mig at det konservative styre - som du er leder af - i den grad kører borgerne under fode. De gentagne dispensationer til arealoverførsler og opførsel af dobbelthuse, der godkendes og efterlader naboerne tilbage med genen.

Du og din forvaltning iværksætter en undersøgelse på de tidligere godkendte arealoverførsler, der er formuleret sådan, at den udelukkende skal redegøre for administrationens arbejdsmetoder, men ikke skal forholde sig til de faktuelle forkerte oplysninger vi har påpeget gentagne gange i sagen Svendsvej?

Vi har påvist fejl, som du og din forvaltning ser bort fra. Bech-Bruun advokater har endda taget forbehold, i den sikkert dyre rapport...

En rapport der er bestilt af din forvaltning, på forhånd defineret af Jer, der samtidig konkluderer at op imod 50 procent af sagerne ikke er behandlet korrekt?

Kan du som konservativ borgmester redegøre for, hvorfor din forvaltning sidder flere borgere overhørig?

Samtidig redegøre for om næsten 50 procent fejlbehandlinger er OK?

Der er tidligere afvist bebyggelse samt udstykning med henvisning til byplan 6. I 2016 afvises 4 m² tilbygning på Svendsvej 6, og der meddeles endda at 'kommunen er meget restriktiv'.

Hvorfor er man ikke er restriktiv mere?

Borgmesteren har igennem hele sagens forløb forholdt sig tavs, selvom du i sidste ende er ansvarlig. Er det sådan den konservative borgmester prøver at sætte prop i sagen?

Du eller din forvaltning har på intet tidspunkt svaret på vores henvendelser. Vi har på tre kommunalbestyrelsesmøder stillet spørgsmål, skrevet til kommunaldirektøren, samt to skrivelser som modsvar til naboorientering.

Vi har aldrig fået et svar – I gennemfører bare dispensationen!

Publiceret 29 November 2019 11:25