Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer Fritz Reuther og Anne Ehrenreich.

Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer Fritz Reuther og Anne Ehrenreich.

DEBAT: Lokalplanerne skal justeres

Af Anne Ehrenreich og Fritz Reuther (V), medlemmer af kommunalbestyrelsen:

Kommunens advokatundersøgelse om arealoverførsel har vist, at både eksisterende og fremtidige lokalplaner skal justeres for at sikre, at arealkravet kan håndhæves både ved udstykning og arealoverførsel.

Venstre har derfor justeret sit initiativretsforslag om arealoverførsel mv., som skal behandles på mødet i Miljø- og Planudvalg den 12. december 2019. Vi ønsker, at det skal være sådan, at en mindstegrundstørrelse på 1000 m² kan håndhæves, uanset om grunden er dannet ved udstykning eller arealoverførsel.

Vi ønsker derfor at få sat et arbejde i gang, som sikrer dette. I den forbindelse er det også relevant at se på, om visse af de delegerede opgaver på området, bl.a. kompetencen til at give dispensation, bør føres tilbage til kommunalbestyrelsen.

Venstre har endvidere noteret sig, at advokatundersøgelsen viser, at knap 50% af afgørelserne på området er behæftet med fejl. Vi ser frem til, at der bliver rettet op på dette.

Publiceret 02 December 2019 09:30