Besøgstjenesterne er med i nyt samarbejde.

Besøgstjenesterne er med i nyt samarbejde. Adobe Stock

Organisationer netværker for bedre hjælp til seniorer

Orienteringsmøde om det nye samarbejde 29. oktober hos Røde Kors i Hørsholm

Besøgstjenesterne i Ældre Sagen og Røde Kors, Dynamocentret, Seniorrådets Indkøbsordning, Demensaflastningskorpset og Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm er gået sammen i et øget samarbejde. Formålet med dette er at skabe et tættere kendskab til hinandens tjenester for herigennem at udvikle de bedste tilbud til seniorerne.

Samarbejdet skydes i gang med et fælles orienteringsmøde tirsdag 29. oktober i Røde Kors lokaler, Savsvinget 4D i Hørsholm kl. 19.00-20.30.

På mødet vil frivillige tovholdere fra de forskellige organisationer få lejlighed til at fortælle om deres indsats. Der vil også være information udefra i form af et oplæg fra Kim Hedemann, som vil fortælle om succesen indenfor besøgstjenesten i Rudersdal.

Der vil under mødet være mulighed for at møde frivillige fra alle tjenesterne, så man kan danne sig et indtryk af, hvad deres frivillige arbejde består af.

Af hensyn til forplejning vil Frivilligcenter og Selvhjælp sætte pris på en tilmelding på mail@frivillighorsholm.dk eller tlf. 29262040.

CV

Publiceret 17 October 2019 14:00