Plejehjemsbeboere fik ikke den ordinerede medicin

Embedslægen har ved et uanmeldt besøg på plejecentret Margrethelund påpeget alvorlige fejl og mangler ved medicinhåndteringen

Af
Af Joan Færch

 

HØRSHOLM: En del af beboerne på plejecentret Margrethelund har ikke fået den medicin, som deres læge har ordineret. Embedslægen var på et uanmeldt besøg på plejecentret i midten af juni og fandt, at kun i en ud af tre stikprøver var der givet den korrekte medicin. I et tilfælde var der doseret en tablet for lidt i samtlige doseringsæsker, i en anden æske manglede to tabletter og i et tredje tilfælde var der tabletter fra ugen før i doseringsæsken. I det ene tilfælde skyldtes de manglende piller, at præparatet var bestilt for sent på apoteket, mens det ikke fremgår af journalerne, hvorfor nogle beboere havde piller til overs fra ugen før. Plejepersonalet skal signere, hvilken medicin de giver beboerne og i flere tilfælde manglede signeringen. Embedslægen konkluderer i sin rapport, at "plejecentret Margrethelund på en række områder ikke fungerer tilfredsstillende" og kommer med en række anbefalinger for at rette op på tingene. Handlingsplan Også kommunens og plejehjemmets ledelse ser meget alvorligt på sagen, men fæster sig dog ved, at embedslægen ikke kritiserer den omsorg personalet yder overfor beboerne. "Samme dag som embedslægen var på besøg gennemgik vi samtlige beboeres medicindocering, inden vi gik hjem og jeg har efterfølgende udarbejdet en handlingsplan, hvor vi først og fremmest skal have skal have indført elektroniske journaler, som vi ved fungerer fint på kommunens øvrige plejehjem", siger leder af plejecentret Margrethelund, Bente Solgaard Sørensen. Social- og sundhedsudvalget blev orienteret om sagen umiddelbart efter embedslægens besøg og fik tirsdag eftermiddag forelagt den detaljerede handlingsplan, der skal sikre, at Margretelund næste gang slipper gennem embedslægens nåleøje uden anmærkninger. Udlicitering Kommunen overtog i februar driften af plejecentret Margretelund efter det i to omgange været udliciteret og styrkede straks efter overtagelsen det sygeplejefaglige arbejdet på centret ved at ansætte to sygeplejersker. "Vi har lært af forløbet omkring Margrethelund, at ældreplejen ikke egner sig til at blive udliciteret over en kort årrække. Det kunne måske fungere med en udlicitering på 15 år, men et af problemerne på Margrethelund er, at historikken med den samme ledelse over en længere årrække mangler, siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Thorkild Gruelund (K). Ifølge udvalgsformanden er det også forklaringen på, at embedslægen hvert år siden 2002 har kritiseret medicinhåndteringen på plejecentret Margrethelund uden der er sket forbedringer. Også sidste år kritiserede embedslægen centrets dokumentation og medicinhåndtering og kunne ved besøget i juni konstatere, at ingen af sidste års anbefalinger er blevet fulgt. De pårørende er orienteret om embedslægens kritik gennem pårørenderådet. Sundhedsstyrelsen har bedt om en skriftlig redegørelse for, hvordan plejecentret vil afhjælpe manglerne og en tidsramme for tiltagene.

Publiceret 21 August 2007 00:00