Olav Aaen, borgmester i Fredensborg.

Olav Aaen, borgmester i Fredensborg.

Mere fokus på sundhed, ældrepleje og service

"Vi skal værne om det, der gør Fredensborg til et dejligt sted at bo. Specielt i en tid, hvor verden tilsyneladende er af lave," skriver borgmester Olav Aaen i sin nytårstale for 2009

Af
Af Olav Aaen (V)

borgmester i Fredensborg

Kære borger. 2008 har været et begivenhedsrigt år. Som sædvanlig fristes man til at sige, og så ikke alligevel. For verden omkring os har været præget af usædvanlig turbulens. Her tænker jeg ikke mindst på den globale finanskrise, hvor heller ikke Danmark er gået ram forbi. Vi kender endnu ikke de fulde konsekvenser af den finansielle krise, men givet er det, at også mange borgere i Fredensborg Kommune vil komme til at mærke efterdønningerne af krisen. I en tid hvor verden tilsyneladende er af lave, er det vigtigt, at vi som borgere i Fredensborg Kommune står sammen. At vi finder tryghed i det lokale. At vi glæder os over de vigtige ting i livet. At vi i det hele taget værner om det, der gør Fredensborg Kommune til et dejligt sted at være bosat – uanset ståsted eller økonomisk formåen. Her vil jeg særligt pege på den fantastiske natur, vi er blevet givet, og som vi med beslutningen i 2008 om at være klimakommune og beslutningen om at reservere store naturskønne arealer til nationalparken Kongernes Nordsjælland har lagt os i selen for at værne om.

Sundhed

En dejlig natur indbyder til sunde aktiviteter. Fredensborg Kommune har i det forgangne år blandt andet indviet en række motionsruter rundt om i kommunen. Når julemaden er blevet fordøjet, og januar står på smalhals og nytårsforsætter, ligger der mange dejlige og gratis timer og venter forude på en de mange ruter i skønne omgivelser. Men vi tilbyder også at komme direkte til dig. Vi har således netop indviet en sundhedsbus, der med mellemrum kommer rundt i de fire lokalsamfund. Her kan du få råd og vejledning om livsstil og helbred og få foretaget et sundhedstjek. Så hold øje med kommunens hjemmeside eller opslagene på kommunens tre biblioteker om, hvornår sundhedsbussen kommer til dit nærområde.

Bedre plejeforhold

Man siger gerne, at et samfund skal måles på, hvordan man behandler de "svage" eller de, der ikke kan råbe højt. Eksempelvis vore børn og ældre. Med indvielsen af plejecenter Egelunden i begyndelsen af 2009, indvielsen af plejecenter Lystholm i 2007 og den omfattende renovering af Benediktehjemmet kan Fredensborg Kommune ikke alene opfylde plejeboliggarantien men også gøre det i rammer, der er tidssvarende og indbydende. Samtidig har Byrådet på daginstitutionsområdet og skoleområdet besluttet, at der ikke skal gennemføres besparelser. Fredensborg Kommune vil derfor også i det kommende år være en kommune, der anvender mange ressourcer på området sammenlignet med andre kommuner. Dertil kommer, at der fra 2011 skal stå en helt ny skole klar i Fredensborg som erstatning for Asminderød Skole.

Servicen skal sikres

De seneste par år har kommunalreformen og de mange nye opgaver fyldt meget - for borgerne såvel som for de ansatte ved kommunen. Jeg er personligt stærk tilhænger af kommunalreformen og tror på, at vi i de kommende år vil kunne hente gevinsterne af kommunesammenlægningen. Men ingen virksomhed, ingen offentlig myndighed kan gennemføre en så stor reform uden indkøringsvanskeligheder. For borgerne har det bl.a. givet sig udtryk i problemer med at komme i kontakt med kommunen og for lange sagsbehandlingstider i nogle sager. Det er naturligvis ikke i orden, og vi har derfor igangsat en række initiativer, der skal sikre den service og tilgængelighed, borgerne med rette kan forvente. De første undersøgelser viser heldigvis, at initiativerne allerede har givet positive resultater.

Uacceptabel ballade

2008 var også året, hvor vi desværre oplevede uroligheder i og omkring nogle af kommunens boligområder. Jeg er overbevist om, at jeg taler på hele byrådets vegne, når jeg siger, at det er helt uacceptabelt, at en lille gruppe unge udviser en sådan adfærd. Vi skal undgå en gentagelse og samtidig sikre en langsigtet løsning. Derfor har kommunen både intensiveret samarbejdet med politiet og sammen med boligforeningerne iværksat omfattende helhedsplaner, der skal få endnu flere i arbejde, styrke sundheden og mindske kriminaliteten. Endelig har vi igennem de seneste år igangsat en række initiativer for at ændre beboersammensætningen i boligområderne.

Nu er det valgår

2009 er valgår til byrådet. Og jeg håber, at rigtig mange vil benytte lejligheden til at deltage i den lokalpolitiske debat og stemme. Men 2009 er også et år, der byder på nye opgaver og udfordringer. En af dem er, at Fredensborg Kommune skal overtage den statslige andel af jobcentrene. En anden er fortsat at udvikle vores kerneydelser inden for ansvarlige økonomiske rammer og til gavn for den enkelte borger. Bl.a. går vi i 2009 i gang med at indrette moderne køkkener i vore daginstitutioner, så vi hurtigst muligt kan tilbyde børnene et sundt og nærende måltid. En fortsat positiv udvikling i en økonomisk usikker tid kræver, at vi i byrådet beholder arbejdshandskerne på i 2009 – måske også i lidt længere tid end normalt op til et kommunalvalg. Lad det derfor være en opfordring ved indgangen til 2009. At vi alle – borgere som politikere - med sammenhold og samarbejde værner om Fredensborg Kommune. Godt nytår...

null

Publiceret 01 January 2009 10:15