Johannes Esbensen,farvemester på Den militære Klædefabrik, medlem af sognerådet, fra 1952 kommunalbestyrelsen, 1938 – 1961 for det konservative Folkeparti. Sognerådsformand 1946-52. Borgmester 1952-61. Han fik 67 personlige stemmer i 1954

Johannes Esbensen,farvemester på Den militære Klædefabrik, medlem af sognerådet, fra 1952 kommunalbestyrelsen, 1938 – 1961 for det konservative Folkeparti. Sognerådsformand 1946-52. Borgmester 1952-61. Han fik 67 personlige stemmer i 1954

Hørsholms første borgmestervalg

Fra den beskedne post som sognerådsformand til den mere magtfulde position som borgmester. Hørsholms første var den konservative Johannes E. Esbensen

Af
Af Hans Jørgen W. Jensen

museumsinspektør

Hørsholm Egnsmuseum

Skal det være Michael Medom Hansen eller Morten Slotved, der skal være borgmester i Hørsholm de næste fire år? Sådan ser kommunalvalget 17. november sikkert ud for mange hørsholmere. De, der tænker videre i eftervalgets taktiske baner, vil uvægerligt udvide spørgsmålet og sige: Eller skal det være en kompromiskandidat som Peter Antonsen fra Borgerlisten eller socialdemokraten Klaus Ebbesen? Når den kommunale valgkamp i den grad er optaget af borgmesterkandidaterne, skyldes det ikke bare, at medierne hellere vil behandle personer end komplicerede politiske sammenhænge. Det skyldes også, at borgmesterposten er så altafgørende i den kommunale verden, hvor budgetterne er blevet meget store. Borgmesteren er den daglige leder af den kommunale administration, skal sørge for at udgifter kun afholdes og indtægter kun oppebæres efter bevilling, leder møderne i kommunalbestyrelsen og er født formand for økonomiudvalget. Så borgmesteren svinger taktstokken i kommunen; men sådan har det ikke altid været.

Tilbage til Sognerådet

Indtil 1952 havde Hørsholm ikke en kommunalbestyrelse og en borgmester, men et sogneråd og en sognerådsformand. Og det var noget andet. Sognerådet og dets formand hørte i væsentlige økonomiske spørgsmål under amtsrådet. Sognerådet og formanden havde ikke den grad af økonomisk handlefrihed, som et moderne kommunalbestyrelse og borgmester har i dag - eller for den sags skyld som en borgmester i de større købstæder havde den gang. Det forsøgte Rigsdagen at råde bod på, da man i 1952 ved lov gav en række københavnske omegnskommuner en status, der gav dem mere råderum – den såkaldte Gentoftestatus. Det betød, at sognerådet nu blev kaldt kommunalbestyrelse, og det betød, at sognerådsformanden blev til borgmester – alene ordet.

Redaktør Niels Julius Frederik Nielsen (1881-1958) medlem af sognerådet, fra 1952 kommunalbestyrelsen,1921-1958 for Socialdemokratiet. Sognerådsformand 1943-46.

Redaktør Niels Julius Frederik Nielsen (1881-1958) medlem af sognerådet, fra 1952 kommunalbestyrelsen,1921-1958 for Socialdemokratiet. Sognerådsformand 1943-46.

Vores første borgmester

Den første, der bar den fine titel var Johannes E. Esbensen. Og ved kommunalvalget i 1954 forstod han at udnytte de nye kommunalpolitiske spilleregler på en offensiv måde, der kom helt bag på hans mangeårige modstander socialdemokraten Fr. Nielsen, således at socialdemokraterne gik tilbage og de konservative gik frem i antal af stemmer. Det skal dog retfærdigvis siges, at Fr. Nielsen, der ved kommunalvalget i 1950 havde fået langt flere personlige stemmer end alle andre, ikke selv stillede op til valget. I øvrigt blev der afgivet relativt langt færre personlige stemmer den gang, end vi ser nu om stunder.

Kontorbestyrer Erik Hansen født 1904. Formand for Dansk Arbejdsmandsforbunds i Hørsholm, forløberen for 3F. Medlem af sognerådet, fra 1952 kommunalbestyrelsen, 1944-1978 for Socialdemokratiet. Han var den kandidat, der fik flest personlige stemmer ved kommunevalget i 1954 – nemlig 106.

Kontorbestyrer Erik Hansen født 1904. Formand for Dansk Arbejdsmandsforbunds i Hørsholm, forløberen for 3F. Medlem af sognerådet, fra 1952 kommunalbestyrelsen, 1944-1978 for Socialdemokratiet. Han var den kandidat, der fik flest personlige stemmer ved kommunevalget i 1954 – nemlig 106.


Hørsholm Kommunalbestyrelse fotograferet 1.november 1952 i anledning af den nye styreform.

Hørsholm Kommunalbestyrelse fotograferet 1.november 1952 i anledning af den nye styreform.

Publiceret 02 November 2009 09:00