Morten Slotved (K), borgmester i Hørsholm.

Morten Slotved (K), borgmester i Hørsholm.

Borgmester Morten Slotved:

Vi støtter Cobras

Hørsholm Kommune søger at støtte Cobras gennem det kommende Team Hørsholm

Af
Af Rikke Søholm

I en pressemeddelelse, som Ugebladet fredag modtog af Hørsholm Kommune, proklamerer borgmester Morten Slotved (K), at kommunen gennem et nyt initiativ, "Team Hørsholm," vil støtte op om den betalingstruede ishockeyklub Rungsted Cobras.
Læs hele pressemeddelelsen her:
"Hørsholm Kommune ønsker at støtte Rungsted Cobras gennem kommunens kommende støtteordning til eliteidræt. Kommunen har 250.000 kroner at gøre godt med, og målet er at rejse flere penge gennem erhvervssponsorater. Sponsoraterne er i udgangspunktet ikke kun tiltænkt Rungsted Cobras, men elitesporten generelt i Hørsholm Kommune.
Den professionelle ishockeyklub Rungsted Cobras er truet af konkurs og har nu godt to måneder til at finde en løsning på sin økonomiske situation.

Cobras skal forsætte

Hørsholm Kommunes håb er, at Rungsted Cobras fortsætter som et professionelt sportsflagskib, og kommunen vil gennem den kommende elitestøtteordning gøre sit til, at Rungsted Cobras har en fremtid.
Rungsted Cobras bad i udgangspunktet Hørsholm Kommune om et lån på 1,5 millioner kroner, men borgmester Morten Slotved (K) anser det ikke for relevant at tage stilling til spørgsmålet om et lån, så længe der er andre muligheder.
"Vi er på vej med et initiativ, der skal støtte eliteidrætten i Hørsholm Kommune, og vi søger nu at støtte Cobras gennem et sponsorat via Team Hørsholm. Team Hørsholm er et initiativ, der allerede er besluttet og skrevet ind i budgettet," siger Morten Slotved.
"Sponsorstøtten skal engagere både erhvervslivet og kommunen i et samarbejde om elitesport, og den er vores fælles mulighed for at skabe gejst om et ambitiøst sportsliv," tilføjer Morten Slotved.

Team Hørsholm

Team Hørsholm er en støtteordning i et offentligt og privat samarbejde, der støtter eliteidræt bredt i Hørsholm Kommune. Støtteordningen skal være en hjælp til elitesporten via sponsorater, og initiativet skal engagere både erhvervslivet, idrætten og Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune har 250.000 kroner på budgettet i 2010. Målet er at have en årlig ramme på minimum én million kroner.
"Team Hørsholm bliver erhvervslivets mulighed for at bruge eliteidræt i markedsføringen," siger Morten Slotved.
"Rungsted Cobras er en oplagt kandidat til at få en god bid af sponsorpengene i år. Vi sponserer dog ikke noget, før vi har set en fornuftig handleplan for Rungsted Cobras fremtid. Derfor vil jeg gerne understrege over for interesserede sponsorer, at et sponsorat via Team Hørsholm kommer eliteidrætten til gode i Hørsholm Kommune," slutter Morten Slotved (K)."

Fakta om Team Hørsholm

Team Hørsholm har to formål:
At fremme kommunens eliteidræt
At brande Hørsholm kommune
Team Hørsholm skal med et bredere fokus være det samlende brand for kommunens eliteidræt. "Hørsholm Modellen" baserer sig på, at alle lokale erhvervsdrivende skal være engageret i Team Hørsholm
Modellen tager udgangspunkt i to fokusområder:
Den traditionelle del, som henvender sig til større sponsorer.
Den nye del: Ny bred gruppe af mindre sponsorer, som ikke tidligere har været af interesse. Det er målet, at alle butikker, erhvervsvirksomheder og øvrige erhvervsdrivende skal engageres i Team Hørsholm. De kan for et "rimeligt" beløb få retten til at anvende Team Hørsholms logo.

Publiceret 05 March 2010 13:00