Så er der ”hul igennem” til 140 spejdere, konstaterer tvillingerne Daniel og Kasper. Til højre den glade giver, danseformand Henry Gavnholt, sammen med spejdernes formand Jens Lassen.

Marianne Stendell (S)

Stendell i spidsen for uddannelse og forskning

Af
Carsten Legaard

Regionsrådsmedlem Marianne Stendell (S), der også er Fredensborgkredsens folketingskandidat, er udpeget som formand for Region Hovedstadens nye uddannelses- og forskningsudvalg, der fra 1. januar 2012 skal løse en række bestemte opgaver indenfor uddannelses- og forskningsområdet.

"På begge områder er der store, men meget forskellige opgaver at tage fat på," siger Marianne Stendell.

"På uddannelsesområdet kæmper vi fortsat for at få flere unge i gang med en uddannelse, og på det forskningsmæssige område er udfordringerne at skabe bedre forskningsresultater på hospitalerne og at uddanne dygtige forskere, der kan få internationale forskningstunge virksomheder til at rette blikket mod hovedstadsregionen og eventuelt overveje en etablering her," siger politikeren.

Ud over at være formand for uddannelses- og forskningsudvalget sidder Marianne Stendell også i regionens regionaludvalg, der hovedsagelig beskæftiger sig med regionens infrastruktur.

null

Publiceret 01 January 2012 06:00