Hvilepause under fouragering langs Kystvejen.

Hvilepause under fouragering langs Kystvejen.

Pingviner på visit i Øresund

Af
Tekst og foto: Torkild Kristensen

Pingviner findes som bekendt kun på den sydlige halvkugle, først og fremmest i Antarktis.

I vores del af verden findes der dog en fugl, alken, der - selvom den ikke er biologisk beslægtet med dem - både af udseende og adfærd minder meget om pingviner. Faktisk så meget, at den sammen med andre fugle i alkefamilien, bl.a. lomvie, lunde og søkonge, tit kaldes 'den nordlige halvkugles pingviner'.

I modsætning til pingviner kan alken flyve, ganske vist ikke særligt godt, men nok til at den kan yngle på klippeafsatser, især i det nordlige Atlanterhav og Polarhavet. I Østersøen findes der mindre bestande, bl.a. på Bornholms Hammerknude og ved Christiansø.

Når ungerne er 2-3 uger gamle, forlader de reden ved med dødsforagt at kaste sig ud fra klipperne og ned til en af forældrene, som venter på havet nedenfor.

Alkens føde er fisk og krebsdyr, som den dykker efter ved at sparke med sine svømmefødder og padle med de pagaj-agtige vinger. På landjorden bevæger den sig ligesom pingviner i oprejst stilling med langsomme, vraltende skridt.

Om efteråret trækker alken sydpå og opholder sig om vinteren i stort antal i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Under denne vinters mange stormvejr har vind og strøm imidlertid ført nogle alke helt ind i sunde og bælter, og i weekenden kunne man se en lille flok opholde sig i og omkring Skovshoved havn, hvorfra de foretog fourageringstogter langs med Kystvejen helt ind til Charlottenlund Fort og retur.

null

Publiceret 18 January 2012 18:30