Erik Tingleff Larsen, Hørsholm, runder 70 år.

Erik Tingleff Larsen, Hørsholm, runder 70 år.

Fremsynet ingeniør fylder 70 år

Erik Tingleff Larsen, civilingeniør og grundlægger af Wiebel Scientific, kan på sin runde fødselsdag se tilbage på et begivenhedsrigt liv

Erik Tingleff Larsen, Hørsholm, civilingeniør i fysik og HD i regnskab samt grundlægger og ejer af Weibel Scientific A/S, fylder 70 år onsdag den 18. september.
Det lå allerede tidligt i kortene, at den visionære ingeniørstuderende skulle skabe et sted med højt til loftet. Erik Tingleff Larsen, der i 1974 blev uddannet civilingeniør, startede i 1977 ingeniørvirksomheden Weibel i Valby med tre medarbejdere. I dag ligger Weibel Scientific i Allerød, beskæftiger 60 medarbejdere og omsætter årligt for over 250 millioner kroner.
Erik Tingleff Larsen er bestyrelsesformand for den fortsat ekspanderende virksomhed.
Med Erik Tingleff Larsen i spidsen er Weibel Scientific blevet verdensledende inden for udvikling og produktion af Doppler-radarer og eksporterer størstedelen af produktionen til USA, Europa og Asien.
Allerede i 1981 kom det første internationale gennembrud for virksomheden, hvilket skyldtes Erik Tingleff Larsens ihærdige indsats og fremsynede tankegang.

Forud for sin tid

Erik var langt forud for sin tid, og hans visioner om at skifte fra analog til digital signalanalyse skulle vise sig at være af strategisk afgørende betydning for virksomhedens succes.
Det visionære kombineret med en solid forretningssans er kendetegnende for hele Erik Tingleff Larsens virke. Hans ihærdige og stædige fokus på innovation, forskning, udvikling og kvalitet går forud for alt og har været fundamentet for Weibels enorme succes og solide resultater gennem årene.
Modet og lysten til at gå nye veje og en stædig insisteren på at turde og ville skabe produkter, det ikke tidligere har været muligt at fremstille, driver hele tiden ham og virksomheden fremad.
Ingeniørens nysgerrighed for at eksperimentere og opfinde går som en rød tråd gennem hele Erik Tingleff Larsens professionelle liv.
Evnen og modet til at gå efter de helt store teknologiske landvindinger førte blandt andet til den ære at skulle levere radarer til NASAs rumprogram i 2005.

Flycertifikat

Fly og flyvning har gennem mange år optaget Erik Tingleff Larsen, og i 1992 tog han derfor pilotcertifikat og senere også helikoptercertifikat.
I dag flyver han både jet og helikopter. Derfor kunne Erik også selv i eget fly teste radarleverancerne til NASA i USA før den første opsendelse i 2005 og verificere, at radarerne virkede som tiltænkt.
Sejlsport er ligesom flyvning en af Erik Tingleff Larsens helt store personlige passioner både som udøvende og som tilskuer. Han har støttet danske hold i kapsejladser i Europa og USA, blandt andet 'Race Around the World', og han var senest med til både '6mR World Cup' i New Port Rhode Island 2009, Helsinki 2011, Stockholm 2012 og i år i Flensburg.

Børnene med

Erik Tingleff Larsen bor i Hørsholm og har to voksne børn, Tina og Thomas Munkholm Larsen. Begge fungerer i virksomhedens bestyrelse og er ansat i Weibel Scientific som første skridt mod det kommende generationsskifte.
I 2012 modtog Erik Tingleff Larsen Dansk Industri Hovedstadens initiativpris. Denne blev overrakt med tak for den forskning og innovation, som Erik Tingleff Larsen og Weibel Scientific har stået for gennem 35 år.
Erik Tingleff Larsen støtter Kronprins Frederiks Fond og deltager hvert år med sin familie ved fondsuddelingerne. Siden 2010 har Erik Tingleff Larsen støttet Verdensnaturfonden under præsident Prinsgemalen HKH Prins Henrik.

Publiceret 18 September 2013 09:45