Sophie Løhde fotograferet ved Sjælsmark Kaserne, hvor der skal være udrejsecenter for afviste asylansøgere. Hun forstår ikke, hvorfor socialdemokrater og radikale i Hørsholm ikke forsøger at påvirke deres partifæller på Borgen. Foto: Lars Schmidt

Sophie Løhde fotograferet ved Sjælsmark Kaserne, hvor der skal være udrejsecenter for afviste asylansøgere. Hun forstår ikke, hvorfor socialdemokrater og radikale i Hørsholm ikke forsøger at påvirke deres partifæller på Borgen. Foto: Lars Schmidt

Sophie Løhde savner svar om Sjælsmark

Sophie Løhde (V) mener, at regeringen forsøger at tie sagen om udrejsecenter på Sjælsmark Kaserne ihjel og er ligeglade med lokalsamfundet

Af
Lars Schmidt

Det lokale folketingsmedlem for Venstre, Sophie Løhde, er mildt sagt ikke imponeret over justitsministeriets håndtering af sagen om et udrejsecenter på den nedlagte Sjælsmark Kaserne i Hørsholm Kommune. Hun har i to samråd med to forskellige justitsministre stillet kritiske spørgsmål til håndteringen af sagen, og hun har efterfølgende og stillet skriftlige spørgsmål til ministeriet. Sophie Løhde er på ingen måde tilfreds med de svar, hun har fået. Og hun frygter, at løbet er kørt, selv om det landsplandirektiv, som dikterer, at der skal være udrejsecenter på Sjælsmark, skal i høring. "Når man ikke har lavet en forudgående analyse, og når man på forhånd siger - som justitsminister Karen Hækkerup har gjort det - at beslutningen ikke laves om, så er man jo fuldstændigt ligeglade med lokalsamfundet og med den høring, der skal finde sted," siger Sophie Løhde til Ugebladet: "Det er bekymrende. Og det er udtryk for magtarrogance, at man ikke har inddraget kommunen. Men sagen er, at de forsøger at tie sagen ihjel. Ministeren siger, at hun vil i dialog med kommunen. I januar sendte kommunen en invitation, men har endnu intet hørt fra ministeren."

Toget er kørt

Toget er kørt, mener Sophie Løhde. Og det er ikke til at stoppe. "Man vil i gang med udrejsecentret her i 2014, og desværre er det kun V og K, der er optaget af sagen i Folketinget," siger Løhde: "Sidst, kommunen har hørt fra ministeriet, er i august 2013. Alligevel får Ugebladet oplysninger om, at ministeriet er i fuld gang med sagen, og at der snart kommer en høring. Landsplandirektivet kan trumfes igennem, så det bliver jo et tog, der ikke kan stoppe. Men jeg håber, at kommunen nu tages seriøst, og at Karen Hækkerup møder op til dialogmøde med beboerne."

Troværdighedsproblem

Efter samrådet i Folketinget i december sagde Sophie Løhde til Ugebladet, at noget tydede på, at der var givet urigtige oplysninger i sagen. Hun forklarer: "Daværende justitsminister Morten Bødskov sagde én ting, som ikke stemmer overens med det, Karen Hækkerup siger som ny minister. Karen Hækkerup sagde - modsat Bødskov - at der ikke er lavet en samlet analyse, inden beslutningen blev truffet," siger hun og fortsætter: "Ministeren har både et troværdigheds- og et forklaringsproblem. Man har ikke gjort sig begreb om, hvad det er for en beslutning, man har truffet. Og er deres eneste argument virkelig, at udrejsecentret skal ligge tæt på Københavns Lufthavn, og man derfor placerer det på Sjælsmark, så er det virkelig tyndt. Der er jo kommuner, som har sagt ja til centret, og som ligger tættere på end Hørsholm."

Lokale S og R kan gøre noget

Når Sophie Løhde skal svare på Ugebladets spørgsmål om, hvad Venstre nu vil gøre for at få omstødt beslutningen, skinner det igennem, at der egentlig ikke er ret meget mere, der kan gøres. "Vi er stærkt kritiske over for den måde, det hele er foregået på. Vi har fulgt sagen tæt med en lang række spørgsmål og to samråd. Måtte der komme nye oplysninger i sagen, vil vi naturligvis spørge ind til det," siger Sophie Løhde - og mener, at man lokalt sagtens vil kunne påvirke regeringen: "Jeg forstår ikke, at Socialdemokraterne og Radikale i Hørsholm ikke forsøger at påvirke deres partifæller. De har jo virkelig mulighed for at gøre deres indflydelse gældende."

Publiceret 23 April 2014 11:30