Hanne Svendsen, leder af plejeboliger på Sophielund, er ked af den kritiske tilsynsrapport, men fastholder, at der ikke er sket omsorgssvigt af de 60 beboere.

Hanne Svendsen, leder af plejeboliger på Sophielund, er ked af den kritiske tilsynsrapport, men fastholder, at der ikke er sket omsorgssvigt af de 60 beboere.

Hård kritik af Sophielund

Tilsynsrapport påpeger alvorlige fejl og mangler i dokumentation af beboerpleje

Af
Morten Timm

Morten Timm

Alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.

Sådan lyder konklusionen i Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport 2014 for Plejeboligerne Sophielund i Hørsholm efter et uanmeldt kontrolbesøg i oktober.

Kritikken retter sig mod Sophielund-ledelsen og personalets manglende sundhedsfaglige dokumentation, herunder mindre fejl af medicinhåndteringen, samt instrukser for plejen af de 60 beboere. Forhold, som ikke lever op til Sundhedsstyrelsens krav og som ifølge rapporten giver risiko for, at beboerne ikke modtager korrekt pleje og behandling.

Ingen omsorgssvigt

Leder af plejeboligerne på Sophielund, Hanne Svendsen, er frygtelig ked af rapporten og betegner den som en ordentlig mavepuster.

“Vi har straks sat gang i at rette de fejl og mangler, som tilsynsrapporten påpeger. Vores handleplan er sendt til embedslægen og er blevet godkendt,” oplyser Hanne Svendsen og fortsætter:
“Men jeg synes, det er værd at pointere, at der ikke er tale om omsorgssvigt, men alene dokumentationen af vores arbejde”.

Hun forklarer det som ren og skær prioritering af personalets tid.
“I en travl hverdag har vi ventet med at registrere vores arbejde. Derimod har vi holdt fokus på vores kerneydelse; den menneskelige pleje og omsorg af beboerne, der er moderat til svært demente. Og på det område bliver vi ikke kritiseret,” fastslår Hanne Svendsen overfor Ugebladet.

“Jeg vil godt understrege, at alle beboere får og har fået en god pleje”.
Lederen af Sophielund fastslår desuden, at deres dokumentation blev lavet løbende, men der manglende en rød tråd i det, og det var ikke sat i system, som embedslægens kontrollant fandt det bedst.

Får fuld opbakning

Den kritiske tilsynsrapport er blevet taget til efterretning i Social- og seniorudvalget, og der er fortsat fuld opbakning til Sophielund-lederen fra udvalgsformand Thorkild Gruelund (K).

“Jeg har 115 procent tillid til hende, selvom jeg er ærgerlig over rapporten. Det glæder mig, at det kun handler om den kolde del af plejen, det der foregår ved computeren - og ikke den varme pleje. Det havde været helt anderledes, hvis de gamle lå med afføring i bukserne eller at fru Jensen sad og græd ulykkelig på værelset uden personalet kom,” udtaler Thorkild Gruelund.

Han finder det derimod stærkt bekymrende, at plejepersonalet skal bruge op til 25 procent af deres arbejdstid på dokumentation.

Pårørende er tilfredse

Rapporten har heller ikke rokket ved tilliden hos beboer- og pårørendeformand Finn Rolf Jacobsen, der har sin kone boende på Sophienlund.

“Personalet går meget op i den menneskelige side, og de gør et stort stykke arbejdet for at gøre det hyggeligt. Kritikken går på den administrative del, og det har vi ikke mærket noget til, ligesom vi heller ikke har fået klager eller hørt om omsorgssvigt,” siger Finn Rolf Jacobsen.

Han er enig i Thorkild Grue-lunds opfattelse af, at der er for meget arbejde for medarbejderne med at dokumentere, og det betyder for lidt tid til den direkte pleje og omsorg.

Publiceret 11 December 2014 10:00