Lisbet Hein, 63 år og museumsinspektør, har gennem 30 år på Hørsholm Egns Museum formidlet Hørsholms spændende historie. Arkivfoto

Lisbet Hein, 63 år og museumsinspektør, har gennem 30 år på Hørsholm Egns Museum formidlet Hørsholms spændende historie. Arkivfoto

En storslået fortæller siger farvel

Museumsinspektør Lisbet Hein forlader museet i Hørsholm for at gå på pension

Af
Morten Timm

Morten Timm

Den 1. juni 1986 fik Lisbet Hein overrakt nøglerne til Hørsholm Egns Museum, som museets første faguddannede leder. Den 27. februar 2015 leverer Lisbet nøglerne tilbage for at gå på pension.
I næsten 30 år har Lisbet Hein stået i spidsen for museet og for dets udvikling til en moderne kulturinstitution. Samtidig har hun blomstret som en uovertruffen historiefortæller om gamle dage i Hørsholm.
"Lisbet Hein var også en nøgleperson, da egnsmuseet for et års tid siden valgte at blive en del af det nye Museum Nordsjælland sammen med museerne i Gilleje og Hillerød, og i det fusionerede museums første leveår var hun museets souschef," oplyser Ole Lass Jensen, konstitueret museumsdirektør.

Trækker fulde huse

Lisbet Hein er et kendt og populært ansigt i Hørsholm. Det skyldes ikke mindst de utallige foredrag, hun har holdt i både foreninger og offentligt regi.
"Lisbet Hein er en uforlignelig formidler og fortæller, og hendes levende foredrag trækker altid fulde huse. Så sent som i januar og februar har Lisbet Hein afholdt en foredragsserie i Kulturhuset Trommen, hvor hun i fire foredrag rullede Hørsholms historie ud – fra tiden hvor kongefamilien residerede på Hirschholm Slot og frem til byens udvikling i 1900-tallet. Foredragene var så stort et tilløbsstykke, at rammerne blev sprængt, og mange måtte gå forgæves," fortæller Ole Lass Jensen.
Her i foråret gentager Lisbet Hein derfor foredragene.

Fra Rigsarkivet

Lisbet Hein er uddannet cand.mag. i historie og dansk fra Københavns Universitet. Hendes speciale handler om den københavnske klædeindustri i tiden 1800-1825.
I de første år efter studiet var Lisbet Hein ansat på Rigsarkivet. Her opøvede hun færdighederne i at opstøve de rette arkivalier, som danner grundlaget for beskrivelsen og fortolkningen af historiske forløb.
De færdigheder har Lisbet Hein sidenhen brugt flittigt, når hun har undersøgt og beskrevet Hørsholms historie.
"Det er særligt historien om Struensee, Caroline Mathilde og Hirschholm Slot, Lisbet Hein har beskæftiget sig med. Det har resulteret i en lang række artikler, blandt andet i Hørsholm Egns Museums årbøger," oplyser Ole Lass Jensen.
Artiklerne er altid baseret på solid forskning i kildematerialet, og der er ifølge Ole Lass Jensen tale om forskningsformidling af højeste karat. Også Hørsholms nyere historie og kommunens forskellige kvarterer er emner, som Lisbet Hein flittigt har skrevet artikler om til bøger og aviser.

Afskedsreception

Nu glæder Lisbet Hein sig til at kunne tilbringe mere tid sammen med sin familie og i fritidshuset på Fur.
Men hun slipper alligevel ikke museumsarbejdet helt. Lisbet Hein vil i et vist omfang fortsætte sine foredragsaktiviteter i samarbejde med Museum Nordsjælland.
Til glæde for såvel kolleger som byens borgere.
Der holdes afskedsreception for Lisbet Hein på fredag den 27. februar klokken 14 på Museum Nordsjællands afdeling i Hørsholm (tidligere Hørsholm Egns Museum), Sdr. Jagtvej 2.

null

Publiceret 24 February 2015 11:15