Farvelknus: Borgmester Morten Slotved takker Pernille Schnoor for samarbejdet.

Farvelknus: Borgmester Morten Slotved takker Pernille Schnoor for samarbejdet.

Sådan endte stolelegen på Hørsholm Rådhus

Socialdemokraten Pernille Schnoors farvel til Hørsholm Kommunalbestyrelse udløser større rokade

Af
Fred Jacobsen

Der var dømt stoleleg på det seneste møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse.
Årsag til en større rokade i kommunalbestyrelsens politiske udvalg er, at socialdemokraten Pernille Schnoor udtrådte af kommunalbestyrelsen, fordi hun blev valgt til Folketinget ved valget den 18. juni. Da Socialdemokraterne ikke tillader dobbeltmandater, måtte Schnoor vige pladsen.
I løbet af de få minutter, hvor Schnoor måtte forlade kommunalbestyrelsesmødet på grund af inhabilitet, besluttede kommunalbestyrelsen at gøre den hidtidige suppleant Arne-Georg Stangeby til fuldgyldigt kommunalbestyrelsesmedlem. Først derefter kunne Stangeby forlade sin plads på tilskuerrækken og indtage sin nye plads ved siden af partifællen Niels Lundshøj.
Både Pernille Schnoor og Arne-Georg Stangeby fik blomster, pæne henholdsvis farvel- og velkommenord fra borgmester Morten Slotved. Det var dog kun Pernille Schnoor, der fik et borgmesterknus.


Arne-Georg Stangeby, suppleant for Pernille Schnoor, bydes velkommen af borgmester Morten Slotved.

Arne-Georg Stangeby, suppleant for Pernille Schnoor, bydes velkommen af borgmester Morten Slotved.

Arne-Georg Stangeby har indtaget sin plads ved siden af partifællen Niels Lundshøj.

Arne-Georg Stangeby har indtaget sin plads ved siden af partifællen Niels Lundshøj.

Rokaden

Her er rokaden i de politiske udvalg efter Pernilles Schnoors farvel:
Økonomiudvalg: Niels Lundshøj (S)
Børne- og Skoleudvalg: Alexander Jonsbak (V) - ny formand: Otto B. Christiansen
Sundhedsudvalget: Jan Klit (K) - ny formand: Niels Lundshøj (S)

Arne-Georg Stangeby får plads i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i stedet for Alexander Jonsbak, i Social- og Seniorudvalget i stedet for Niels Lundshøj og i § 17, stk. 4-udvalget, der skal hjælpe kommunen med at finde boliger til flygtninge.

 

Publiceret 02 September 2015 12:15