Processen med at samle den kommunale tandpleje på Vallerødskolen tager nu endnu et skridt. Modelfoto

Processen med at samle den kommunale tandpleje på Vallerødskolen tager nu endnu et skridt. Modelfoto

Tandplejen rykker sammen:

Længere vej for elever

Allerede 1. februar lukker tandplejen på Hørsholm Skole som led i centraliserering, der skal give synergieffekter

Af
Pernille Kristensen

Da et flertal i kommunalbestyrelsen vedtog budgetaftalen for 2016-19, vedtog de samtidig at samle tandplejen i Hørsholm på ét sted. For at få regnestykket til at gå op og sikre en glidende overgang bliver processen nu sat i gang nogle måneder tidligere end oprindeligt tænkt.
Allerede 1. februar bliver tandplejen på Hørsholm Skole således nedlagt. Børnene derfra skal frem til sommerferien i stedet benytte tandplejen på enten Usserød Skole eller Vallerødskolen, indtil der fra det kommende skoleår kun vil være én kommunal tandpleje på sidstnævnte sted.
“Hele øvelsen går ud på at udnytte resurserne mere effektivt,” forklarer formand for sundhedsudvalget Niels Lundshøj (S).
“Det giver en bedre synergieffekt rent fagligt, og er der sygdom på den ene tandklinik, behøver man ikke at aflyse resten af aftalerne,” siger han om nogle af årsagerne til at centralisere den kommunale tandpleje.

Forældre med i dialogen

En anden årsag er kommunal matematik: Sammenlægningen vil spare kommunen for omkring 500.000 kroner om året fra 2017 og fremefter.
Til gengæld vil den betyde, at børnene fra kommunens øvrige skoler enten vil skulle tage bus eller cykel til Vallerødskolen, eller deres forældre vil skulle finde tid til at følge dem derhen i tidsrummet 8-15, som er tandplejens nuværende åbningstid, der ikke umiddelbart står til at blive ændret. Niels Lundshøj erkender, at det kan give besvær for nogle.
“Men det er ikke unødigt besværligt. Vi synes også, at det er en fordel, at forældrene følger med, for det giver mulighed for en dialog om tandsundhed, ligesom man typisk også har en dialog med børnelægen, hvor forældrene også er med,” pointerer han.
I en pressemeddelelse fremhæver Hørsholm Kommune også de gode busforbindelser til Vallerødskolen. For de busvante børn på Hørsholm Skole vil det mest indlysende da være at tage bus 383, der kører to gange i timen i dagtimerne.
“Det vurderer jeg er rimeligt,” siger Niels Lundshøj om frekvensen.
Han understreger over for Ugebladet, at hele sammenlægningsprocessen af tandplejen vil blive fulgt nøje, og at han i den forbindelse også vil være åben over for input fra såvel tandplejen som forældrene i forbindelse med implementeringen.

Det koster det

* Kommunalbestyrelsen har afsat 2,3 millioner kroner til at samle den kommunale tandpleje på Vallerødskolen. De går til:
* 1,6 millioner kroner til ombygning af tandklinikken på Vallerødskolen samt renovering af de hidtidige kliniklokaler på Usserød og Hørsholm Skoler
* 0,4 millioner kroner til flytning af tandlægeudstyr og nyt inventar
* 0,3 milliobner kroner til indkøb af én ny tandlægeunit

Kilde: Hørsholm Kommune

Publiceret 29 January 2016 10:00