’Usexet’ forslag om frikommune

Hørsholms borgmester: Regeringens oplæg om frikommune alt for bureaukratisk

Af
Fred Jacobsen

“Skal vi være med i et forsøg, skal vi selv have lov til at vælge emne, og hvem vi vil lave noget sammen med.” Det mener Hørsholms borgmester Morten Slotved (K), som ikke er særlig begejstret for den invitation om frikommuneforsøg, som landets social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) har sendt til landets kommuner.
“Der er for mange bindinger i forslaget. Vi skal for eksempel gå sammen med andre kommuner og kan ikke selv vælge emnet. Der er alt for meget bureaukrati,” siger borgmesteren, der i kommunens økonomiudvalg havde fået mandat til at undersøge mulighederne for at indgå et frikommune-samarbejde.
“Nu vil jeg høre, hvad de tænker i kommunerne rundt omkring os,” siger borgmesteren, som over for Ugebladet erkender, at det ikke nødvendigvis bliver med en helhjertet indsats.
“Det kunne være rigtig spændende at få frikommune-status for eksempel på integrationsområdet. Men den måde, invitationen er skruet sammen på, virker ikke særlig 'sexet' for os,” mener Morten Slotved.

Synes du, at H%26#xf8;rsholm Kommune skal v%26#xe6;re frikommune?

Opslået af Ugebladet Hørsholm på%26nbsp;17. februar 2016

Frikommuneforsøget gælder fra 2016-2019.
Formål: Få viden og erfaringer, der kan forenkle regler og styrke lokal styring.
Kommunerne skal søge i netværk, dvs. sammen med andre kommuner.

Her er et udvalg af temaer:

Mere valgfrihed og selvbestemmelse for borgere.
Inddragelse af private leverandører og Offentligt Privat Samarbejde (OPS).
Mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats.
Nytænkning på integrationsområdet.

Kilde: Social- og indenrigsministeriet

Publiceret 17 February 2016 10:44