Foto af Sophienberg Slot er optaget af firmaet Sylvest Jensen i 1937. Det er udlånt fra Hørsholm Lokalarkiv, originalen er i Kgl. Bibliotek.

Foto af Sophienberg Slot er optaget af firmaet Sylvest Jensen i 1937. Det er udlånt fra Hørsholm Lokalarkiv, originalen er i Kgl. Bibliotek.

Set fra luften:

Sophienberg Slots storhed og forfald

Lokalhistoriker Lisbet Hein kigger på Hørsholm fra luften anno 1937. Her Sophienberg Slot, der har haft en omtumlet tilværelse, blandt andet som kongeligt lystslot

Af
Af Lisbet Hein

fhv. museumsinspektør

LOKALHISTORIE Christian 6. og dronning Sophie Magdalene lod Sophienberg opføre i 1740’erne. Det var tænkt som et slags anneks til Hirschholm Slot – et lystslot, som de kongelige kunne bruge, når de fik lyst til at slappe af, mens de nød udsigten over Øresund og Hven. Bygningen var to etager høj, og med en imponerende tagkonstruktion med kupler i kobber. I 1790’erne var det arveprins Frederik (Christian 7."s halvbror), der ejede slottet. Arveprinsen var landbrugsinteresseret, og opkøbte land fra bønderne i Vallerød, så han skabte sig et helt lille gods.

Som privat ejendom

Omkring år 1800 skilte Staten sig af med Sophienberg Slot, der siden har haft mange forskellige private ejere. En af de første var Arnoldus Falkenskjold. Han var en dygtig landmand, men slottet i sig selv havde nok ikke hans store interesse – i hvert fald lod han den nordlige tredjedel og hele den flotte tagkonstruktion rive ned. Materialerne brugte han til opførelsen af avlsbygningerne syd for hovedbygningen.

Sophienberg Slot fra 1750'erne.

Sophienberg Slot fra 1750'erne.

I dyb forfald

I den første del af 1900-tallet var det komponisten Lange Müller, der boede på slottet, som hans efterslægt ejede helt til 1986. På det tidspunkt var en del af jorden solgt fra og udstykket til boligbebyggelse, mens selve slottet var i dybt forfald. Ejendommen blev overtaget af et konsortium, der totalrenoverede hovedbygningen og desuden opførte nogle ekstra bygninger bagved for at skabe kvadratmeter nok til, at Sophienberg kunne fungere som erhvervsejendom. Siden har Sophienberg fungeret som kursusejendom, konferencecenter, hotel mv. – desværre ikke med en stabil drift. I 2015 blev den igangværende virksomhed lukket og bygningen sat til salg.

Sådan tog slottet sig ud, da det blev sat til salg for et par år siden.

Sådan tog slottet sig ud, da det blev sat til salg for et par år siden.

Luftfotoet fra 1937

På det viste luftfoto fra 1937 kan man se, at Sophienberg på det tidspunkt stadig var en landbrugsejendom, med ret omfattende avlsbygninger syd for hovedbygningen. Det var Lange Müllers tre døtre, der på det tidspunkt ejede Sophienberg, der var beboet af den ene, Merete, og hendes algierskfødte mand, Brahim ben Hanine.

null

Publiceret 24 March 2016 09:00