Embedslægen har påtalt flere fejl og mangler på Omsorgscenter Breelteparken. Arkivfoto

Embedslægen har påtalt flere fejl og mangler på Omsorgscenter Breelteparken. Arkivfoto

Embedslæge afslører medicinfejl på plejehjem

Omsorgscentret Breelteparken har efter tilsyn fået påtalt alvorlige fejl og mangler med risiko for patientsikkerheden

Af
Morten Timm

Morten Timm

Omsorgscentret Breelteparken i Hørsholm får kritik af embedslæge i deres håndtering af medicin til beboerne. Her er der lavet fejl og mangler, der indebærer risiko for patientsikkerheden, fastslår embedslægen efter et tilsyn af kommunens plejehjem sidste år.
Kritikken gives på baggrund af tre stikprøver hos tre borgere med komplekse pleje- og behandlingsbehov.
“Det er jeg selvfølgelig ked af, og det er en alvorlig fejl, som vi skal bruge kræfter på, at den ikke gentager sig, men jeg vil godt slå fast, at vi har et godt og fagligt dygtigt personale på Breelteparken, som jeg er tilfreds med,” siger Thorkild Gruelund (K), formand for Social- og seniorudvalget, og understreger samtidig, at der ikke er nogen borgere, der mistrives.

Krav fra embedslægen

Embedslægen har under deres tilsyn påtalt i alt otte fejl og mangler, blandt andet fandt man overensstemmelse mellem antal dosererede tabletter og beboerens medicinskema.
Kritikken fra embedslægen har samtidig udløst krav om, at Breelteparken får styr på samtlige forhold med fejl og mangler. Embedslægen vil her i 2016 igen foretage et tilsyn på stedet.
“Naturligvis skal vi have fokus på at rette fejlene, men vi skal også passe på, at der ikke kommer for meget negativ fokus, som gør beboerne unødvendig nervøse og demotiverer personalet,” forklarer Thorkild Gruelund.
“Vi kan ikke undgå, at hvor der er mennesker, kan der opstå fejl. Og når der med tiden er færre til at gøre mere, så er risikoen for fejl større. Men helt grundlæggende er forholdene på Hørsholm Kommunes plejehjem meget tilfredsstillende. Det skal vi også huske at hejse flaget for,” fastslår udvalgsformanden.
Han nævner, at der har være fortilfælde i kommunen ved tidligere tilsyn, men hvor man hver gang har lært af fejlene og strammet op på procedurerne.

Ærgerlig forstander

Helle Jensen, forstander på Breelteparken, er rigtig ærgerlig over, at det er fundet fejl og siger, at det også er noget, medarbejderne bliver kede af, at det sker.
“Men vi skal jo blive klogere af det og følge op på de ting, embedslægen påpeger. På den baggrund har vi lavet en handleplan og haft en dialog i personalegruppe, hvorfor det sker. Derfor er der ændret nogle arbejdsgange, hvor vi har skabt fred og ro for medarbejderne, der sidder med medicinen, ligesom vi er to, der tjekker, når der er medicinændringer for en beboer,” siger Helle Jensen til Ugebladet.
Ved sidste års tilsyn fandt embedslægen desuden mindre fejl og mangler på det sundhedsfaglige område ved deres tilsyn på Plejecenter Louiselund.
Ved det kommunale tilsyn af Hørsholms plejehjems har revisionsfirmaet BDO konkluderet, at forholdene på Louiselund og Breelteparken er 'gode og tilfredsstillende', og Sophielund fik betegnelensen 'meget tilfredsstillende'.

Her er de fejl og mangler embedslægen fandt:

Embedslægens fandt følgende problemer ved stikprøve hos tre borgere med komplekse pleje- og behandlingsbehov på Omsorgscentret Breelteparken:

* I et tilfælde manglede der dokumentation om aftaler med lægen om opfølgning på en behandling
* I et tilfælde manglede der beskrivelse af pleje og behandling i forhold til borgerens aktuelle situation
* I to tilfælde var der ikke overensstemmelse mellem et medicinpræparats akutelle handelsnavn og det, der stod opgivet på medicinskemaet
* I et tilfælde var der uoverensstemmelse mellem label på ordineret medicin og medicinskemaet
* I to tilfælde var der uoverensstemmelse mellem antal doserede tabletter og medicinskemaet
* I et tilfælde manglede en borgers præparat i medicinbeholdningen
* I et tilfælde var der uaktuel medicin i medicinbeholdningen
* I et tilfælde manglede der sundhedsfaglig dokumentation for indhentet informeret samtykke til behandling og pleje

Publiceret 26 May 2016 10:45