Fem kommuner har ønske om at inddrage sommerhusområder til helårsbeboelse - blandt andet Gribskov, hvor dette foto er taget. (Stine Bistrup/Polfoto)

Fem kommuner har ønske om at inddrage sommerhusområder til helårsbeboelse - blandt andet Gribskov, hvor dette foto er taget. (Stine Bistrup/Polfoto)

Kommunerne udfordrer fingerplanen

Nordsjællandske kommuner udfordrer fingerplanen på alt fra nye bolig- og erhvervsområder til sommerhuse og vindmøllepark

Af
Michael Harsvik

Michael Harsvik

De 13 nordsjællandske kommuner har nu indsendt deres ønsker til en revision af den Fingerplan, der senest blev revideret i 2013.
Det er Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V), der tilbage i maj åbnede for, at kommunerne i første omgang kan indsende mindre ønsker til en revision. Senere kommer der en større revision af hele fingerplanen i Hovedstadsregionen.
En aktindsigt i kommunernes svar til ministeriet viser, at ønskerne fra kommunerne samler sig om fire hovedpunkter:
1. De grønne kiler i fingerplanen kan være en hindring for, at eksisterende erhvervsvirksomheder kan udvikle sig. Flere kommuner ønsker også at udlægge nye erhvervsområder.
2. Flere kommuner ønsker arealer i de grønne kiler, hvor man kan bygge boliger.
3. Fem kommuner peger på, at eksisterende sommerhusområder bør udlægges til helårsbeboelse.
4. Tre kommuner udfordrer stationsnærheds-princippet - altså det princip, der afgør, hvor der må bygges tættest og mest i en kommune. (I en radius af 1200 meter fra stationen red.).
Erhvervs- og vækstministeriet har på nuværende tidspunkt ingen kommentarer til kommunernes tilbagemeldinger, men oplyser, at kommunerne kan forvente svar i løbet af efteråret.

Erhverv

I Dansk Industri har de noteret sig, at flere kommuner ønsker at inddrage dele af grønne kiler til erhverv. Men fingerplanen er ikke generelt en barriere for vækst, mener Morten Løber, der er chefkonsulent i Dansk Industri:
"Fingerplanen har generelt skabt gode vilkår for udvikling af byerne, men når kommunerne står i den situation nu, hænger det sammen med, at de har tilladt boligområder for tæt på erhvervsområderne. Det har betydet, at det i dag er svært at udvide de lokale erhvervsområder i Nordsjælland, fordi de mange boliger har fortrængt mulighederne," siger han.
I stedet for at udfordre fingerplanen, bør kommunerne samarbejde om at udvikle de eksisterende erhvervsområder og skabe nye områder - for eksempel på bynære åbne arealer.
"Hvis 4-5 kommuner sætter sig sammen, kan de få afklaret, hvor de kommende erhvervsområder skal ligge. Der skal stadig være plads til virksomheder, der både støjer, lugter og larmer. Og når man så har identificeret de nye erhvervsområder, skal man passe på med at inddrage områderne til boliger, domicil-ejendomme eller tekniske skoler," siger han.
Morten Løber har ikke noget bud på, hvor stort behovet for nye erhvervsområder er i Nordsjælland:
"Behovet hænger sammen med, om vi har den infrastruktur i form af veje og transportkorridorer, der kan tiltrække nye virksomheder, og i den forbindelse er det skyde sig selv i foden, når flere nordsjællandske kommuner ønsker at stoppe Ring 5-forbindelsen," siger han.

Egedal Kommune har planer om vindmøller ved motorvejsafkørslen ved Ledøje. (Arkiv: Thomas Borberg,Polfoto)

Egedal Kommune har planer om vindmøller ved motorvejsafkørslen ved Ledøje. (Arkiv: Thomas Borberg,Polfoto)

Helårsbeboelse

Hele fem kommuner, Furesø, Halsnæs, Hillerød, Frederikssund og Gribskov, ønsker bedre muligheder for at konvertere sommerhuse til helårsbeboelse, og det er der god mening i, siger Gribskovs borgmester Kim Valentin (V):
"For det første er der jo økonomi i det, da grundværdierne vil stige, og kommunerne derfor vil få større indtægter. Men der er også områder, der i dag fungerer som helårsområder, og hvor det vil være helt naturligt, at de ikke længere har sommerhusstatus. Men grundlæggende vil jeg sige, at vi ikke er ude på, at alle sommerhusområder skal have helårsstatus," siger Kim Valentin.

Stationsnært

Det såkaldte 'stationsnærheds-princip' er også udfordret af de nordsjællandske kommuners henvendelse. Hele tre kommuner har ønsker, der udfordrer det princip.
For eksempel ser Furesø Kommune gerne, at FC Nordsjællands hjemmebane, Farum Park, bliver en del af princippet. Det samme gælder Nærum Station i Rudersdal og Hørsholm Bymidte i Hørsholm kommune.

Hørsholm

I stationsnære områder er der mulighed for at tillade kontor og erhverv over 1500 etagemeter.
Hørsholm Kommune ønsker det samme for Hørsholm Bymidte.
Hørsholm Kommune mener, at Bymidten i dag er begrænset i at kunne vækste og udvikle sig.

Publiceret 23 June 2016 07:00