I det nye skoleår bliver der gennemsnitligt 21,7 elever i de nye klasser på blandt andet Usserød Skoled. Arkivfoto

I det nye skoleår bliver der gennemsnitligt 21,7 elever i de nye klasser på blandt andet Usserød Skoled. Arkivfoto

Der er penge i udenbys skoleelever

Hørsholm kan tjene på lav klassekvotient og fylde op med udenbys børn. Men der skal også nedlægges stillinger

Af
Fred Jacobsen

Der er penge i, at børn fra andre kommuner kan få plads i klasserne på en af Hørsholms fire kommunale skoler. Og det er attraktivt nok til, at der er gjort plads til, at skolernes klasser kan fyldes op med udenbys børn.
“Ja, det er da noget, som vi spekulerer i. For her kan vi få en gevinst uden at skære noget væk,” siger Otto B. Christiansen (K), formand for Børne- og skoleudvalget, til Ugebladet.
Regnstykket, der på den ene side giver Hørsholm Kommune en stor besparelse i de kommende år og på den anden side en mulighed for en 'sidegevinst' i form af elever fra andre kommuner, er en del af budgetaftalen og ser sådan ud:
Man fastholder, at der oprettes ti spor ved indskoling på de fire kommunale skoler i Hørsholm, Vallerød, Usserød og Rungsted med et gennemsnit på 21,7 elever i hver nye 0. klasse.
Det er i underkanten af de 24 elever pr. klasse, som kommunalbestyrelsen selv har besluttet skal være maksimum for, hvad der skal være i hver klasse ved indskrivningen. Og betydeligt under 28 elever, som er det officielle loft.
Ifølge budgetaftalen, som alle partier i kommunalbestyrelsen står bag, ligger der besparelser på 635.000 kroner i år, som stiger gradvist til omkring 3,4 millioner kroner i 2020, og er - set over de næste fire år det felt på Børne- og skoleområdet, hvor der spares mest. Og det kan ifølge Otto B. Christiansen også medføre, at der skal nedlægges stillinger.
“Vi skal spare på personale, fordi der vil være ti i stedet for 11 spor, og så er der også indregnet de ekstra indtægter fra udenbys elever,” forklarer Otto B. Christiansen.

Gearet til mere

Selv om der også var ti indskolingsklasser i indeværende skoleår, er 'apparatet' gearet til 11 spor. Deraf besparelsen.
Udgangspunktet for indskoling vil fortsat være de fire skoledistrikter, som føder ind til de enkelte skoler. Børne- og skoleudvalget skal som udløber af budgetaftalen diskutere, om de fire distrikter skal slås sammen til ét stort skoledistrikt.
Det skulle ifølge blandt andet kommunens administration og tilhængere af en sammenlægning give nogle administrative besparelser.
“Jeg skal dog overbevises om, at det er en god idé. Jeg kan ikke se fordelene”, lyder det fra Otto B. Christiansen.Deltag i debatten på Ugebladets facebook-side.

FAKTA

Besparelser på skoleområdet:
635.000 kroner i 2017, 1,69 millioner kroner i 2018, 2,55 millioner kroner i 2019 3,36 millioner kroner i 2020.

Der oprettes ti klasser i skoleåret 2017/18 (som i indeværende skoleår).

Klassekvotienten er 21,7 elever pr. klasse.

Kommunens maksimale klassekvotient er 24 - og der kan fyldes op med udenbys elever.
Hørsholm for omkring 60.000 kroner pr. udenbys elev.

Publiceret 12 October 2016 07:30