Marineforeningens formand, Palle Pedersen, frygter, at et salg af klubhuset kan truer foreningens liv.

Marineforeningens formand, Palle Pedersen, frygter, at et salg af klubhuset kan truer foreningens liv.

Marineforeningens eksistens er på spil

’Velfærd frem for mursten’: Klubhuset på Sdr. Jagtvej skal sælges

Af
Fred Jacobsen

Marineforeningen Hørsholms klubhus på Sdr. Jagtvej 10 i Hørsholm er en af de bygninger, som kommunen vil sælge som led i strategien: 'Velfærd frem for mursten'. Og det er alt afgørende for foreningen, hvor den fremover skal bo - ellers frygter formanden, at foreningens eksistens er truet.
“Hvis vi skulle indrette os på tilsvarende vis nu, vil det ikke kunne lade sig gøre. Det vil vi ikke have råd til. Så jeg frygter oprigtigt talt, at det kan koste os livet”, siger formand Palle Pedersen til Ugebladet.
Det vil være et af de budskaber, Palle Pedersen tager med til et møde i Hørsholm Kommune mandag den 31. oktober, når de foreninger, den vedtagne strategi har betydning for, skal få en orientering om, hvad der skal ske efter et salg.
Når Palle Pedersen ser lidt dyster på foreningens fremtid uden for huset på Sdr. Jagtvej, er det, fordi han har svært ved at se sin forening være sammen med andre foreninger.
“Hvis planen er, at vi skal bo sammen med andre i et foreningshus, der er åbent 24/7, så har jeg svært ved at se, at det kan lade sig gøre”, siger formanden med henvisning til de mange maritime genstande med stor affektions- og reel værdi - og de våben, der også er i huset.
“Men vi har ikke sagt nej til noget endnu. For vi ved jo ikke noget konkret endnu”, understreger Palle Pedersen.
Marineforeningen Hørsholm har haft sit nuværende foreningshus siden 1985 på en lejekontrakt, der var uopsigelig de første ti år, mens den frem til 2005 var opsigelig mod en erstatning for det, foreningen igennem årene har investeret i ejendommen. Den mulige erstatningssum er trappet ned gennem årene - og efter 2005 er lejeaftalen en aftale med almindelig opsigelse - dog med pligt til at genhuse foreningen.
Marineforeningen Hørsholm har cirka 125 medlemmer, og mange af dem har gjort tjeneste i Søværnet. Hørsholm er adoptionsby for sejlskibene 'Svanen' og 'Thyra', hvor der uddannes kadetter. Når de tager på togt, er deten af de begivenheder, marineforeningen markerer.
Foreningens hus bliver ifølge Palle Pedersen ud over sæsonernes faste programpunkter brugt næsten dagligt, når medlemmer møde til kammeratligt samvær.
“Vores medlemmer er gennemsnitligt 67-68 år. Alene det kan medvirke, at en genetablering et andet sted kan blive særdeles vanskeligt”, forudser formanden, der ser frem til mandagens møde “med en vis spænding”.
 
Deltag i debatten på Ugebladets facebook-side.

Publiceret 25 October 2016 08:00