Millioner at hente på skoleområdet

Af
Fred Jacobsen

Debatten i Børne- og skoleudvalget om skoledistrikter i Hørsholm Kommune er led i budgetaftalen for 2017-2020, som kommunalbestyrelsen vedtog den 20. december. Det er også del af strategien 'Velfærd frem for mursten'.
I budgetaftalen er det aftalt, at der under punktet 'optimering af klassedannele' skal spares 635.000 kroner i 2017, 1,688 millioner i 2018, 2,547 millioner i 2019 og 3,360 millioner kroner i 2020.
Det er besluttet at indskrive nye elever i ti nye klasser med en gennemsnitlig klasse kvotient på 21,7 elever pr. klasse.
Der kan fyldes op med udenbys børn op til 24 elever pr. klasse.
 
Deltag i debatten på Ugebladets facebook-side.

Publiceret 01 November 2016 07:30